Platba došlých dobírek z pokladny note_blue.jpg(995 b)

Cíl případu použití

Vydat peníze z pokladny, aniž by byla přijatá faktura v Kaskádě kompletně zadaná a vystavená.

Situace

V reálném provozu dochází k situacím, kdy pokladní musí rychle vydat z pokladny hotovost, typicky např. při doručení nějaké dobírky. Nemá přitom časový prostor k vytvoření faktury se vším všudy a tedy také k její následné úhradě, přesto je žádoucí, aby peníze vydala na základě regulerního pokladního dokladu vytvořeného v reálném čase v Kaskádě. Pokladní doklad přitom musí být napojen na příslušnou fakturu.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: