Zúčtování kurzových rozdílů u uhrazených párovatelných dokladů

Cíl případu použití

Zúčtovat kurzové rozdíly u párovatelných dokladů v cizí měně poté, kdy byly v této cizí měně zcela uhrazeny. Nyní je potřeba vypořádat se se zůstatkem v národní měně, který zde vznikl po úhradách, které byly provedeny jiným kurzem, než byl v okamžiku vystavení faktury.
Toto zúčtování kurzových rozdílů je vhodné provádět minimálně 1x měsíčně. Samozřejmě záleží na četnosti výskytu dokladů v cizí měně a jejich úhrad. Provádění této činnosti a její intervaly mohou být také nařízeny ve firemních účetních směrnicích dané organizace. Doporučujeme dělat zúčtování "k datu" opravdu vždy co nejdřív po tomto datu.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Výsledkem činnosti je vystavený a zaúčtovaný interní doklad, v jehož obsahu jsou řádky, které směřují na již uhrazené párovatelné doklady v měně interního dokladu, které dosud byly k datu v hlavičce interního dokladu nevyrovnané. Částka v cizí měně u těchto dokladů byla zcela uhrazena, vyrovnat zbýval jen kurzový rozdíl.
Částka uvedená v národní měně v řádcích obsahu tohoto dokladu je právě ten kurzový rozdíl.

Výsledek je možné ověřit tak, že projdete všechny doklady, na které je v řádcích obsahu interního dokladu odkaz a ověříte u nich, že jsou vyrovnané.

Poznámka:

V dokladu s nastavenou specializací "Zúčtování kurzových rozdílů" můžete také vytvářet řádky ručně, v tom případě je na vás určení správné částky. Lze jí samozřejmě snadno přečíst v prohlížeči dokladu v kartě Párování, nebo v tiskové sestavě vyvolané z modulu Knihy a výkazy / Tisk párovatelných dokladů / Přehled kurz. rozdílů dokladů v cizí měně, ale výše popsaný postup automatické tvorby řádků je určitě pohodlnější.

Příbuzná témata: