Vytvoření skupiny kontaktů pro opakované zasílání hromadného sdělení

Cíl případu použití

Vytvořit si pro budoucí použití skupinu kontaktů (složku kontaktů), které se mají opakovaně posílat zásilky (např. bulletin, obchodní zprávy, PF, apod.)

Tento případ použití neřeší tvorbu vyhledávací složky, ale běžné sdílené složky, do které je nutné kontakty zařadit ručně.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: