Vzájemný zápočet dokladů v různých měnách

Cíl případu použití

Provést účetní vyrovnání závazků a pohledávek v různých měnách.

V účetní praxi běžně dochází k situaci, kdy vůči jedné firmě evidujete jak pohledávky, tak závazky, které:

Vzhledem k tomu, že v Kaskádě nelze vzájemně párovat (hradit) doklady, které mají různou operativní měnu, je nutné zápočet provést pomocí různých dokladů, pro každou měnu zvlášť.
V obecném případě vznikne tolik interních dokladů, kolik je ve hře měn. Každý doklad bude řešit pouze doklady té měny, kterou má uvedenou ve své hlavičce - kartě Rekapitulace.
Vzájemně tyto doklady či řádky dokladů nebudou žádným automaticky vytvořeným propojením svázány.
Jedinné pojítko mezi nimi je účet použitý pro přeúčtování částek.
Všechny částky v cizí měně musí být vypočteny tak, aby rozdíl jejich obratů MD - DAL v národní měně, byl nulový, nebo téměř nulový. Je to totiž ve hře kurz, kdy během přepočtu a v rámci zaokrouhlení mohou vzniknout drobné diference, které je pak potřeba zúčtovat jako kurzový rozdíl.

Předpoklady ( výchozí situace )

Příklad:

V Kaskádě jsou zaevidovány a vystaveny dvě faktury se stejným dodavatelem / odběratelem ( aktérem ):

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: