Zrušení uživatele

Cíl případu použití

Po zvážení všech souvisejících okolnosti zrušit dosavadního uživatele Kaskády, což znamená že

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Příbuzná témata: