Zúčtování zanedbatelného zůstatku více párovatelných dokladů

Cíl případu použití

Účetně vyrovnat ty párovatelné doklady v jedné konkrétní měně (která bude v souladu se zúčtovacím dokladem), které jsou prakticky uhrazeny, ale zůstává zde nějaký zanedbatelný zůstatek, který brání k označení dokladu jako "Vyrovnaný". Obvykle jde o zaokrouhlovací rozdíl, překlep v platbě, apod.

Předpoklady ( výchozí situace )

Postup práce

Výsledek a závěrečná kontrola

Výsledkem činnosti je vystavený a zaúčtovaný interní doklad, v jehož obsahu jsou řádky, které směřují na již uhrazené a vyrovnané párovatelné doklady, které dosud byly k datu v hlavičce interního dokladu nevyrovnané.
Částky v jednotlivých řádcích obsahu tohoto interního dokladu odpovídají zanedbatelným zůstatkům daných párovatelných dokladů.

Výsledek je možné ověřit tak, že projdete všechny doklady, na které je v řádcích obsahu interního dokladu odkaz a ověříte u nich, že jsou vyrovnané.

Příbuzná témata: