Ochrana osobních údajů uložených v databázi Kaskády

V terminologii GDPR je vaše organizace užívající Kaskádu (resp.každá organizace) správcem osobních údajů obchodních partnerů, zákazníků, zaměstnanců atd.

Tato osobní data jsou uložena v databázi a přístup k nim mají jednotliví uživatelé, což mohou být vaši zaměstnanci, externí pracovníci apod.

Osobní údaje v databázi Kaskády

Řada atributů u objektu druhu Osoba představuje osobní údaje v duchu GDPR.

Žádné z těchto strukturovaných dat nespadají do kategorie citlivé osobní údaje v duchu GDPR.

Některé z osobních údajů lze skrýt před konkrétními uživateli, jsou to identifikátory, jako je rodné číslo, číslo občanského či řidičského průkazu, číslo pasu.

Přístup k osobním údajům v uživatelském rozhraní Kaskády

Běžné osobní údaje (jméno, tel.číslo,email adresa,....) jsou prezentovány v prohlížeči kontaktu a tedy jsou dostupné pro ty uživatele, kteří mají k danému kontaktu alespoň právo vidět.

Identifikátory (podmnožina osobních údajů), mohou být před konkrétními uživateli skryty v rámci nastavení jeho práv, v tom případě se místo daného údaje zobrazují pouze hvězdičky.

Provoz

Celá technická infrastruktura (počítačové prostředí) je provozována vaší organizací, data máte plně pod kontrolou. Je proto na Vás, abyste shromažďovali pouze nezbytná data a odpovídajícím způsobem zamezili jejich zneužití.

Dodavatel SW v žádném případě nenese zodpovědnost za vámi zvolené úložiště, způsob jeho zabezpečení, chování vašich zaměstnanců a další aspekty vaší práce s osobními údaji uloženými v databázi.

Zde jsou některá doporučení pro zajištění podmínek GDPR

Příbuzná témata: