Kaskáda note_blue.jpg(995 b)

Moderní informační systém nové generace s názvem Kaskáda je určen pro vedení kompletní firemní agendy libovolného subjektu prostřednictvím jednoho společného softwaru s různými přístupovými právy jednotlivců či skupin.

Kaskáda je jeden kompaktní systém vytvářený jako sada modulů s jednotným uživatelským rozhraním, které pracují nad společným technologickým jádrem a nad společnou datovou základnou. Jednotlivé moduly jsou sdruženy do tří částí:

Office Automation (OA)

Sada modulů z této oblasti je určena k podpoře automatizace kancelářských prací, osobní produktivity a týmové práce (groupware). OA modul nabízí možnost práce:

Customer Relationship Management (CRM)

CRM je front-office část určená k podpoře automatizace obchodních činností (Sales Force Automation) a budování vztahů se zákazníky. V této části jsou sdruženy:

Enterprise Information System (EIS)

EIS je rozsáhlá back-office část určená k vedení firemní agendy. Sdružuje řadu modulů pokrývající vnitřní provozní potřeby firmy od vedení účetnictví, přes oblast nákupu, skladového hospodářství, odbytu a dalších agend až po vytvoření manažerských informací a provádění různých analýz.

Kaskáda je integrovaným informačním systémem, který slouží jako stabilní, kvalitní a výkonný nástroj pro efektivní vedení firemních agend v širokém spektru. Zastřešuje všechny současné funkce kompletního informačního systému, které požaduje dnešní hektická informační doba.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: