Klávesové zkratky pro manipulaci s okny a menu

Klávesy pro manipulaci s Okny a Menu jsou k dispozici téměř vždy. Pouze klávesy pro vyvolání dialogů jsou k dispozici pouze tehdy, když má takové volání smysl. Je to především v Prohlížeči objektů, v Modulu a Vyhledávači.

Příkaz / Akce Klávesová zkratka Poznámka
Nápovědy
Nápověda <F1> viz Uspořádání Help systému
Místní nápověda <Shift+F1> viz Uspořádání Help systému
Okna
Plovoucí seznam oken <F6> nebo pravá klávesa winkey.gif(1 kb) zobrazí plovoucí menu s nabídkou modulů a otevřených prohlížečů(levá klávesa winkey.gif(1 kb)volá nabídku Start)
Další okno <Alt+F6>
Plovoucí seznam otevřených prohlížečů <F9> zobrazí plovoucí menu s nabídkou otevřených prohlížečů
Zavřít aktivní okno <Alt+F4> Lze také použít systémové menu
Potvrzení dialogu nebo odeslání zásilky <Ctrl+Enter> potvrdí zadané údaje v dialogu a zavře ho nebo odešle zásilku (stejné jako kliknutí na tlačítko Odeslat)
Okno maximalizovat <Alt+F10>
Okno minimalizovat <Alt+F5>
Menu
Systémové menu <Alt+mezerník>
Aktivace menu <F10>
Aktivace menu <Alt>
Plovoucí menu <Shift+F10>
Vyvolání dialogu
Vyhledávač <Ctrl+F> viz. Vyhledávač
Prohlížeč (v novém okně) Ctrl+W> viz. Prohlížeč objektu
Správce procesu <Ctrl+T> viz Správce procesu
Dialog pro avizování <Ctrl+J> viz Tvorba avíza
Kalkulátor <Ctrl+O>
Tisk (standardní) <Ctrl+P> viz Tiskové výstupy
Dialog Historie objektu <Ctrl+H> viz Dialog Historie objektu
Dialog Historie objektu <Ctrl+Shift+H> viz Dialog Historie objektu s napozicovanou kartou Přehled avizování
Dialog Historie údaje <Ctrl+Alt+H> viz Dialog Historie údaje
Vlastnosti objektu <Alt+Enter> viz Vlastnosti souboru / objektu
Uživatelský náhled na objekt <Ctrl+I> viz Dialog Uživatelský náhled na objekt
Uživatelský náhled na aktéra objektu <Ctrl+Shift+I> viz Dialog Uživatelský náhled na objekt
Výpis názvu aktivní komponenty <Ctrl+G>