Klávesové zkratky note_blue.jpg(995 b)

Nejčastěji používané klávesové zkratky

Příkaz / Akce Klávesová zkratka Poznámka
Nápověda / Místní nápověda <F1> / <Shift+F1>
Nový <Ins> nebo <Ctrl+N> viz Vytváření nových objektů
Nový kopií aktuálního <Ctrl+Alt+N> viz Vytváření nových objektů volbou předlohy
Nový volbou šablony <Ctrl+Shift+N> viz Vytváření nových objektů volbou předlohy
Editace <F2> Vyvolání editačního režimu.
Uložit <Ctrl+S>
Uložit a další <Ctrl+Shift+S> Např. v prohlížeči řádku dokladu respektuje také způsob předchozího zadání (běžný řádek / volbou Produktu).
Odvolat změny <Ctrl+Backspace> Má dvě funkce:
(a) v prohlížeči objektu, když jste v editačním režimu, znamená ukončení editace bez uložení,
(b) v seznamu objektů znamená rychlé zrušení aktuálního filtru typu "název začíná ..."
Tisk (standardní) <Ctrl+P> viz Tiskové výstupy
Tisk tabulky <Ctrl+R> viz Tisk tabulky
Export tabulky <Ctrl+E> viz Dialog Export tabulky
Hledat hodnotu v aktuálním sloupci <F3> ve všech tabulkách Kaskády lze použít tuto volbu, viz Dialog Hledání podle hodnoty sloupce
Načtení aktuálních dat <F5>
Přepnutí rozsahu dílčího účetního období <Shift+F5> viz. Dílčí účetní období
Zavřít aktivní okno <Alt+F4>
Vyhledávač <Ctrl+F> viz Vyhledávač
Napozicování se do Vyhledávacího pole <Alt+F> napozicování se do Vyhledávacího pole v pokladně Vega na kartě Prodej a v prohlížeči řádku na kartě Produkty pro založení nového řádku
Napozicování se do Vyhledávacího pole <Ctrl+Shift+F> viz Rychlé hledání objektu v jakémkoliv modulu
Standardní filtr <Ctrl+Q>
Nová Zásilka <Ctrl+M> Nová (čistá) zásilka bez adresy příjemce a bez propojení na napozicovaný objekt. Dá se použív v kterémkoliv místě programu.
Nová Zásilka (související e-mail) <Ctrl+Alt+M> Nově vytvořená zásilka bude propojena s právě napozicovaným objektem, program při vytváření zásilky nabídne seznam šablon a možnost propojení s právě napozicovaným objektem nebo odeslání napozicovaného objektu v příloze zásilky (e-mailu). Příjemcem zásilky bude aktér napozicovaného objektu. Tato klávesová zkratka je dostupná pouze v některých místech programu (v seznamu objektů v modulu Agenda, v kartě Souvisí,...).
Dialog pro avizování <Ctrl+J> viz Tvorba avíza
Dialog Historie objektu <Ctrl+H> viz Dialog Historie objektu
Dialog Historie objektu <Ctrl+Shift+H> viz Dialog Historie objektu s napozicovanou kartou Přehled avizování
Dialog Historie údaje <Ctrl+Alt+H> viz Dialog Historie údaje
Vlastnosti objektu <Alt+Enter>
Číselník <F4>
Uživatelský náhled na objekt <Ctrl+I> viz Dialog Uživatelský náhled na objekt
Uživatelský náhled na aktéra objektu <Ctrl+Shift+I> viz Dialog Uživatelský náhled na objekt

Seznam subsekcí: