Základní koncepty obsluhy note_blue.jpg(995 b)

Základní pracovní okna

Veškerou svoji práci provádí uživatel v prostředí oken. Některá z nich jsou zcela specifická a jsou použita pouze v jediném místě aplikace, jiná se opakují v různých částech a mají určité shodné rysy.

Inbox - jediný vstupní bod se všemi objekty určenými přihlášenému uživateli

Inbox pro vás představuje základní prostor, ve kterém přijímáte vše, co je vám určeno - avizováno (doručené e-maily, úkoly, procesy, které máte řešit, dokumenty, které máte schválit, doklady k vystavení ...), představuje tedy seznam avizovaných objektů.

K Inboxu máte vždy snadný přístup, je k dispozici ve stromě složek - klepnutím na uzel Inbox. V Inboxu lze snadno s objekty manipulovat (zařazovat do složek, do kalendáře, přeposílat, mazat, měnit na jiný typ objektu apod.). Nejběžnější je klepnutí na objekt, otevře se prohlížeč odpovídajícího druhu a v něm lze s objektem provádět vše, co vám přístupová práva umožňují.

Je to vlastně analogie "došlé pošty" z běžných mailových klientů, zahrnuje však libovolný objekt Kaskády, tedy i dokumenty, schůzky, úkoly, obchodní případy, požadavky, případy podpory apod. Může jít i o avíza na objekty, jejichž vytvoření za určitých podmínek jste si sami nastavili.

Rychlý a pružný přístup k datovým objektům z různých míst

V dnešní dynamické době potřebujete velmi rychle řešit nejrůznější situace a tedy také velmi rychle a pohodlně přistupovat k různým datům. To vám Kaskáda umožní v plné míře, mj. díky výše uvedenému konceptu základních pracovních oken, který je jednoduchý, ale přitom velmi pohodlný a univerzální.

Ať už k určitému objektu přistoupíte kterýmkoliv z dále uvedených způsobů, vždy klepnutím otevřete prohlížeč příslušného druhu, v něm se zobrazí data objektu a vy s nimi můžete manipulovat jednotným způsobem.

Podpora různých stylů práce

Při návrhu uspořádání jednotlivých modulů, oken, složek v nabídkách základních funkcí a způsobu navigace, vycházíme z toho, že je nutno podpořit dva odlišné způsoby práce, které využívají různí lidé v různých situacích:

Analogie s průzkumníkem Windows a její omezení

Data (objekty) Kaskády jsou v mnoha případech uspořádány ve složkách.

Přístup k těmto objektům zprostředkovává Kaskáda prostřednictvím stromu složek v levé části okna a seznamu objektů v pravé části.

Vzhledově se to velmi podobá průzkumníku Windows a nejde jen o vzhled. Celá řada funkcí je stejných nebo podobných. Neplatí to však ve všem, neboť data, se kterými Kaskáda pracuje a informace, které uživateli poskytuje, jsou podstatně rozmanitější než to, co je žádáno po průzkumníku Windows (ten zobrazuje "pouze" diskové soubory).

Autorský tým proto využívá konvence obvyklé v průzkumníku Windows v těch situacích, kdy je to vhodné a uživatelům to pomůže v rychlé a snadné orientaci. Nelekněte se však, pokud se setkáte i s jinými obslužnými prvky, které v průzkumníku k dispozici nejsou.

Příbuzná témata: