Konfigurace / Uživatelská stanice (tiskárna ...) note_blue.jpg(995 b)

Do tohoto podmenu se dostanete z libovolného modulu v menu Konfigurace / Tiskárna (pro tuto stanici).

Nastavení zde může provádět kterýkoliv uživatel, tato nastavení však nebudou platná pouze pro něho, ale pro tuto stanici, tedy pro každného uživatele, který bude na této stanici pracovat.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: