Zajištění integrity dat a konzistence databáze note_blue.jpg(995 b)

Tato kapitola poskytuje správci databáze informace, potřebné k zajištění spolehlivého provozu systému.

Data Kaskády jsou spravována 602SQL serverem, který veškeré operace realizuje v rámci transakčního zpracování. Díky tomu je zajištěna vysoká (víceméně stoprocentní) míra integrity a konzistence dat při běžném provozu.

Například chyba v uživatelských datech nebo v algoritmu zpracování, která vyvolá tzv. výjimku a přerušení ukládání dat, jednoduše odvolá celou transakci a vše je v původním, korektním stavu.

Přesto k problémům s databází dojít může, a mohou to být problémy zásadního charakteru.

Co může způsobit zásadní problémy

Jak problémům předcházet

Kontroly databáze


Autoři systému věří, že informace z této kapitoly pomohou zajistit stabilní provoz informačního systému a jsou připraveni řešit s uživateli nestandardní situace.