Kontrola počtu uživatelů - licence note_blue.jpg(995 b)

Při práci s Kaskádou program kontroluje počet přihlášených uživatelů, kteří mohou souběžně pracovat. Tento počet je omezen na počet zadaný v licenčním souboru, který poskytuje právo k užívání systému určité varianty, s určitými rozšířeními.

V případě, že se přihlašuje uživatel nad povolený počet, Kaskáda mu nedovolí se přihlásit a zobrazí mu varovné hlášení o tom, že se musí někdo odhlásit.

Příbuzná témata: