Znalostní minimum technického správce Kaskády note_blue.jpg(995 b)

Technickým správcem Kaskády je ten, kdo se stará o chod databázového serveru, jeho zabezpečení, instalace nových verzí, ale také zajišťuje chod uživatelských stanic.


Technický správce by měl prostudovat celou větev Provoz a podpora.

Existuje však určité nutné minimum znalostí, shrnuté v této kapitole.