Provoz a podpora note_blue.jpg(995 b)

V této větvi Help systému jsou uvedeny informace o technických podmínkách provozu, o instalaci a aktualizaci Kaskády, o programech podpory Kaskády apod. Najdete tu i doporučení, jak postupovat při řešení problémových situací.

Co dělat, když nastanou problémy

Při práci s každým složitějším systémem mohou nastat různé problematické situace. Kaskáda bezesporu mezi složitější systémy patří, řeší velmi širokou škálu úloh a o nejrůznější komplikované situace samozřejmě není nouze.

Pro úspěšné užívání jakékoliv věci je důležité zvládnout efektivní řešení problémů. Ačkoliv v různých situacích je potřeba použít různé postupy, přesto existují určité obecné zásady, které vedou k efektivnímu vyřešení.

Univerzální návod, jak se v případě problémů zachovat, poskytuje kapitola Co dělat, když nastanou problémy

Znalostní minimum technického správce Kaskády

Technickým správcem Kaskády je ten, kdo se stará o chod databázového serveru, jeho zabezpečení, instalace nových verzí, ale také zajišťuje chod uživatelských stanic.

Technický správce by měl prostudovat celou větev Provoz a podpora.

Existuje však určité nutné minimum znalostí, shrnuté v kapitole Znalostní minimum technického správce Kaskády.

Seznam subsekcí: