Přístup do systému, práva k datům note_blue.jpg(995 b)

Vzhledem k tomu, že v Kaskádě jsou uložena firemní data nejrůznějšího charakteru, je samozřejmě nutno diferencovat přístup uživatelů k těmto datům velmi pružně a to nejen vzhledem k jednotlivým druhům těchto dat, ale často také vzhledem k vlastnění dat jednotlivými skupinami (střediska firmy, apod.).

Kaskádu může spustit (přihlásit se k databázi a pracovat s Kaskádními daty) pouze uživatel Kaskády. Tento uživatel je členem určitých skupin (přinejmenším jedna skupina musí v rámci Kaskády vždy existovat) a v rámci skupin je zařazen do určitých rolí. Každá role poskytuje uživateli určitá práva k objektům, které příslušná skupina vlastní.

Podrobnější informace jsou k dispozici v kapitole Přístup k datům a činnostem, zde je stručný výklad jednotlivých pojmů a jejich vztahů.

Příbuzná témata: