eShop

eShop slouží k nabídce a vyhledání zboží a služeb potenciálnímu zákazníkovi s možností objednat si je pomocí Kaskádního webového rozhraní.
Z hlediska dat umožňuje eShop výběr z produktů, které jsou v Kaskádě (uložené v databázi), vložení zvoleného produktu do košíku a potvrzení objednávky.
Objednávka vytvořená prostřednictvím eShopu je (stejně jako ve Windows rozhraní Kaskády) datový objekt druhu objednávka od zákazníka, kterou dostává do svého Inboxu odpovědný obchodník podle logiky, která je popsána dále.

Uvedení eShopu do provozu

Zapnutí tohoto režimu obnáší pouze vložení bloku eShop do levého nebo pravého sloupce v konfiguraci KaskRS.
Pokud je blok eShop zprovozněn, tak se celé webové rozhraní podle toho chová, tzn. že se může

Po přihlášení zákazníka do eShopu se změní celý statut chování a u veškerých produktů, které jsou v KaskRS prezentované, se objeví volba (ikona) pro možnost vložení produktu do košíku. Zákazník pak už jen vybírá z nabídky produktů a služeb, vkládá do košíku a potvrzuje objednávku, ...

Registrace nového zákazníka

Registrací vzniká v Kaskádě nový kontakt (osoba nebo organizace). Informaci o nově vytvořeném kontaktu z eShopu dostává prostřednictvím avíza do svého Inboxu uživatel, který je v konfiguraci KaskRS uveden jako odpovědný obchodník (viz. dále).

Pokud již daný kontakt v Kaskádě existuje a zákazník se pokouší o novou registraci, nabídne se mu seznam kontaktů, ze kterého si vybere ten správný pro zaslání potvrzovacího e-mailu.

Registrace probíhá v několika krocích / fázích, přičemž každý krok se liší podle dvou základních kritérií:

Rozlišení typu registrace na osobu či organizaci se provádí v prvním kroku, ověření existence kontaktu v databázi se provádí na základě dat získaných v kroku 2.

Přiřazení obchodníka pečujícího o nového zákazníka a objednávku z eShopu

Registrace nového zákazníka nebo vytvoření nové objednávky z eShopu probíhá z iniciativy nějaké osoby z vnějšího světa. Aby o těchto nových objektech někdo z firmy věděl, dál je zpracoval (aby nedošlo např. k prodlení objednávky), je potřeba určit obchodníka, který se o nově vytvořené kontakty nebo objednávky z eShopu bude starat a distribuční seznam, jehož členům včetně obchodníka přijde (ihned po vytvoření kontaktu či objednávky z eShopu) do Inboxu informační avízo.

Konfigurace

Odpovědného obchodníka a distribuční seznam pro příjem avíz zadáte v konfiguraci KaskRS u jednotlivých profilů.

Přiřazení obchodníka při vytvoření objektu z eShopu

Příbuzná témata: