Uživatelské rozhraní Kaskády (MS Windows) note_blue.jpg(995 b)

V této větvi helpsystému najdete kapitoly popisující Kaskádu z hlediska uživatelského rozhraní určeného pro prostředí MS Windows.

Uživatelské rozhraní tvoří jednak různá pracovní okna obsahující prvky popsané v kapitole Pojmy, jednak klávesnice a myš, kterými program ovládáte.

Většina kapitol v této větvi má obecnější charakter a popisují jednotlivé prvky nebo principy, jsou zde však také dvě rozsáhlé větve s konkrétními popisy a to modul a prohlížeč objektů, které začínají obecným popisem těchto nejčastěji používaných typů oken a dále se člení na popisy konkrétních modulů a konkrétních druhů prohlížečů.

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: