Výchozí modul note_blue.jpg(995 b)

Výchozím modulem rozumíme ten modul, který se otevře po spuštění Kaskády příslušným uživatelem.

Po instalaci Kaskády je pro každého uživatele výchozím modulem Modul Agenda. Je to proto, že Agenda je nejuniverzálnější modul, který poskytuje přístup k základním "kancelářským" objektům, jako jsou Zásilky, Dokumenty, Kontakty apod.

Pro mnoho Uživatelů však může být výhodnější určit si jiný výchozí modul. Například pro fakturantku to bude Modul Doklady, ve kterém provádí převážnou většinu své práce. Kaskáda takovou možnost poskytuje, každý uživatel si může velmi snadno pro sebe určit výchozí modul a to prostřednictvím hlavního menu libovolného modulu položkou Konfigurace / Uživatelská nastavení / Tento modul je výchozím. Stačí tedy v tom modulu, který má být pro příště výchozím, použít uvedenou položku v hlavním menu. Při příštím otevření již bude Kaskáda toto nastavení akceptovat.

Příbuzná témata: