Výhradní režim

Co to je výhradní režim

Určité činnosti nelze provádět během práce uživatelů, naopak je nutno, aby svoji práci ukončili a k databázi byl přihlášen pouze správce, např. během reinstalace nové verze Kaskády nebo Zrušení uživatele. Obvykle to bývá problém, neboť uživatelé jsou rozmístěni v různých místnostech nebo i patrech a budovách, a když už se podaří je postupně z Kaskády "vyhnat", obvykle v zápětí přijde někdo kdo o tom neví a začne program nad příslušnou databází spouštět.
K zamezení tohoto problému je určen výhradní režim. Princip jeho fungování je následující:

Jak docílit výhradního režimu a jak jej ukončit

Oprávnění k nastavení výhradního režimu má každý uživatel.
Uvedení Kaskády do výhradního režimu i obnovení standardního režimu provozu provedete během spuštění Kaskády v okně s výběrem datové větve v rozbalovací nabídce tlačítka Servis zaškrtnutím volby Výhradní režim.

Kaskáda na skutečnost, že máte spuštěn výhradní režim upozorňuje pomocí varovného panelu.

Po ukončení práce ve výhradním režimu nezapomeňte tuto volbu vypnout a to buď

jinak nebudou mít ostatní uživatelé možnost se k databázi přihlásit

Chování Kaskády během výhradního režimu

Pokud uživatel uvedl Kaskádu do výhradního režimu, mohou pro ostatní uživatele nastat dvě situace:

Výhradní režim je vhodné používat pouze tehdy, když je to nutné, neboť omezuje v práci ostatní uživatele.

Příbuzná témata: