Licence note_blue.jpg(995 b)

Kaskáda je uživatelům poskytována do užívání za úhradu, a to vždy na určité období. Na základě této úhrady dostává uživatelská organizace licenční soubor (klíč), který poskytuje právo k užívání systému určité varianty, s určitými rozšířeními, pro určitý počet souběžně pracujících klientů. Dále má k dispozici podporu, nové aktuální verze atd.

Klientem je buďto uživatel připojený k databázi prostřednictvím windows rozhraní (jejich počet je omezen licenčním souborem), nebo prostřednictvím webového rozhraní (počet není omezen).

V rámci jednoho smluvního vztahu se vždy jedná o provoz Kaskády na jednom databázovém serveru buďto s jednou nebo několika datovými větvemi.

Součástí licenčního souboru je i expirační doba, tedy doba platnosti tohoto licenčního souboru. V případě překročení této doby systém umožní pouze čtení veškerých dat, dokud nebude načten nový licenční soubor s vyšším expiračním datem.

Rozsah poskytnutých oprávnění (včetně expirační doby) lze kdykoliv zkontrolovat v uživatelském rozhraní Kaskády, v menu Nápověda v dialogu O aplikaci.

Struktura modulů, varianty

Kaskáda není členěna na mnoho detailních bloků, které lze "zakupovat" jednotlivě, neboť

Kaskáda je k dispozici pouze v těchto variantách

Podrobný rozpis je v samostatné kapitoleAutorský tým

 

Černý - počítačové služby

Firma Černý - počítačové služby je tvůrcem architektury Kaskády, aplikační logiky realizované v prostředí 602SQL serveru a výrobcem klientských částí, jak pro platformu MS Windows tak i pro webové rozhraní.
Firemní webové stránky: www.cerny-ps.cz

 

SKA

Firma SKA stojí za rozšířením KaskMzdy jak z hlediska vývoje, tak jeho legislativní i provozní podpory.
Firemní webové stránky: www.ska.cz

 

Software602, a.s.

Z dílny Software602, a.s., pochází databázový server 602SQL, nad kterým je Kaskáda postavena.
Firemní webové stránky: www.602.czPříbuzná témata:

Seznam subsekcí: