Modul Kalendář

Modul Kalendář zastřešuje činnosti související s organizací času a úkolů.

Hlavní pracovní plocha

Hlavní pracovní plocha obsahuje prvky

Tyto prvky jsou podrobně popsány v kapitole Kalendář.

A dále panel s úkoly, který je podrobně popsán v samostatné kapitole Úkoly

Příbuzná témata: