Modul Dlouhodobý majetek note_blue.jpg(995 b)

Tento modul slouží pro práci s veškerými předměty registrovanými v Kaskádě, především pak s Dlouhodobým majetkem.

Téměř všechny činnosti s předměty lze provádět i mimo tento modul, neboť základním pracovním prostorem je prohlížeč Předmětu, resp. Dlouhodobého majetku. Modul jako takový je tedy uceleným pracovním prostorem pro práci s předměty či majetky. Funkcionalitu modulu doplňují činnosti, které jsou specifické pro tento modul a pracují nad seznamem všech objektů druhu Majetek.

Hlavní menu modulu poskytuje rozšířenou podporu pro práci s majetkem. Jde především o menu Soubor, kde je k dispozici činnost

Generování odpisů

Tato volba poskytuje možnost dávkového generování jak účetních tak daňových odpisů.
Nahrazují postupné generování odpisů v prohlížeči majetku na kartě Protokol.
V obou případech se po stisknutí volby v menu zobrazí malý dialog, který má v obou případech stejné volby. Tyto volby jsou:


Dále v menu Tisk jsou k dispozici speciální tiskové sestavy určené pro inventarizaci majetku. Jde o tyto sestavy:

Koncept základních částí modulu odpovídá tomu, co je popsáno v kapitole Modul.

Navigační prostor modulu

V navigačním prostoru jsou k dispozici dvě karty:

Hlavní pracovní plocha

V hlavní pracovní ploše je využit standardní rámec pro seznam objektů. V modulu dlouhodobý majetek je tento ovládací prvek využit následujícím způsobem:

Příbuzná témata:

Seznam subsekcí: