Prohlížeč druhu Dodací list přijatý

Prohlížeč Dodacího listu přijatého slouží k evidenci dodávek od dodavatelů. Poskytuje přehled nejenom o aktuálním stavu samotné dodávky, ale také o souvislostech v závislosti na účelu dodávky. Je-li například účelem dodávky pořízení zásob, pak prohlížeč ukazuje, zda jednotlivé položky dodávky byly přijaty na Sklad a bylo vyfakturováno. Umožňuje také tyto operace komfortně provádět.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Další funkce a vlastnosti, které jsou společné všem prohlížečům různých druhů dokladů, poskytuje prohlížeč Dokladu, proto nejsou tyto funkce popisovány v této kapitole - doporučujeme prostudování kapitoly o prohlížeči Dokladu.

Karty

Činnosti s objektem

V podmenu tlačítka Expand.jpg(1 kb)na panelu nástrojů nebo v podmenu Objekt / Expand.jpg(1 kb) Dodací list přijatý "název_dodacího_listu"jsou k dispozici funkce:


Činnosti

popisuje kapitola Prohlížeč druhu Doklad.

Příbuzná témata: