Prohlížeč druhu Metodika

Prohlížeč druhu Metodika slouží ke komplexní práci s tímto druhem objektu, který slouží k záznamu klíčových faktů a pravidel týkajících se používání Kaskády ve vaší organizaci. Speciálním funkčním rysem Metodik je to, že je program může nabízet v menu Nápověda / Nápověda k tomuto oknu. Tímto způsobem můžete pravidla a pokyny pro práci s Kaskádou začlenit do systému nápovědy. Podmínkou je, aby daná Metodika byla propojena s druhem objektu nebo modulu, u kterého se má nabízet.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Příbuzná témata: