Prohlížeč druhu Pracovně právní vztah

Prohlížeč druhu Pracovně právní vztah nabízí možnost plnohodnotně provádět všechny operace, které souvisí s evidencí smluvních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Způsob práce s pracovně právním vztahem a její možnosti jsou podrobně popsány u druhu Pracovně právní vztah, doporučujeme její prostudování.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Příbuzná témata: