Prohlížeč druhu Znalostní báze

Prohlížeč Znalostní báze slouží ke komplexní práci s tímto druhem objektu, který je určen pro zaznamenávání a organizování poznatků. Znalostní báze nemá v aktuální verzi Kaskády nějakou speciální funkcionalitu, ale těží z obecných principů Kaskády, tj. objekty Znalostní báze můžete propojovat s jinými objekty, avizovat je, vyhledávat v nich pomocí fulltextového vyhledávání apod.

Řada standardních funkcí je k dispozici ve všech prohlížečích, tyto funkce jsou popsané v kapitole Prohlížeč objektu. Nepopisujeme je proto opakovaně u všech prohlížečů. Zde jsou popsány pouze funkce a vlastnosti, které k základní funkcionalitě přidává tento prohlížeč.

Karty

Příbuzná témata: