Combo Počet avíz note_blue.jpg(995 b)

Tento ovládací prvek je k dispozici v levém horním rohu všech modulů. Je v něm uveden celkový počet avizovaných objektů přihlášeného uživatele.
V situaci, kdy během práce uživatele vzniká nové avízo, které je pro něj určeno, zobrazí se zde okamžitě nová aktuální hodnota a zároveň se změní barva písma na červenou. Tímto způsobem Kaskáda upozorňuje na nově avizované objekty uživatele, který pravě s programem pracuje.

Toto upozornění však není jedinou vlastností, kterou popisovaný prvek poskytuje. Při kliknutí na rozbalovací šipku dojde k rozbalení seznamu a zde jsou uvedeny počty jednotlivých druhů avizovaných objektů, které přihlášený uživatel má právě v Inboxu.

Nyní stačí zvolit některý z prvků v seznamu (jak řádky s jednotlivými druhy, tak i řádek s celkovým počtem) a program provede přepnutí do Inboxu. Pokud byl vybrán řádek s některým konkrétním druhem (jiný než celkový počet avíz) pak kromě přechodu do Inboxu dojde také k nastavení příslušného druhu a lze tedy okamžitě pracovat s avizovanými objekty příslušného druhu.

Při vstupu do Inboxu dojde k přepnutí barvy písma v tomto prvku (combu) na běžnou černou a prvek je tedy připraven informovat opět změnou barvy na případné další došlé avízo.

Příbuzná témata: