Karta Zásilka

Smysl karty

Slouží k práci s vlastním textem Zásilky a s jejími přílohami.

O tom, jak se chovat k přílohám zásilek, jaké jsou dobré mravy při vytváření a odesílání příloh a jak se chovat k přílohám v rámci databáze, se dočtete v kapitole Přílohy zásilek.

Kde je k dispozici

Karta je součástí prohlížeče Zásilky.

Hlavní části

Obsah (text) Zásilky

V případě rozpracované zásilky lze tento text editovat. Zde jsou tři možnosti, které lze přepínat v kartě Možnosti v boxu Formát textu:

Problematika formátovaného textu je podrobněji popsána v samostatné kapitole Formátování textu v internetových zásilkách.

Přílohy Zásilky

V dolní části této karty je prostor pro zobrazení seznamu příloh formou ikon s uvedením názvů.
Tato karta umožňuje práci s různými druhy příloh, se kterými Kaskáda umí pracovat, což mohou být nejen běžné diskové soubory, ale také libovolné objekty Kaskády.

Manipulovat s přílohami lze prostřednictvím

Příbuzná témata: