Karta Data období

Smysl karty

Tato karta umožňuje pracovat s daty týkající se konkrétního mzdového období.

Pro práci v této kartě je předpokládána znalost klávesových zkratek.

Kde je k dispozici

Karta Data období je k dispozici v modulu Mzdy na kartě Zaměstnanec.

Hlavní části

V horní části je panel se základními informacemi o zaměstnanci, které se při vytváření výčetky zaměstnance v určitém období kopírují do této výčetky. Pod tímto panelem jsou dvě hlavní karty.

Příbuzná témata: