Příklady použití stylůNadpis první úrovně (<h1>) note_blue.jpg(995 b)

Nadpis první úrovně bude vždy a pouze na začátku kapitoly.
Po schválení kapitoly šéfem vloží tvůrce helpu za nadpis fajfku pro označení, že je kapitola hotová a není třeba se jí věnovat (pokud nevzniknou nové věci, např. rozšíření uživatelského rozhraní, funkce, apod., které je potřeba do kapitoly doplnit).

Nadpis druhé úrovně (<h2>)

Nadpis druhé úrovně rozděluje kapitolu na jasně oddělené sekce, v rámci nichž je použité další (podrobnější členění).
Nadpis musí být vždy krátký a výstižný, popisující danou sekci. Např. v Prohlížeč druhu Faktura vydaná jsou použité nadpisy druhé úrovně pro Karty a Činnosti s objektem nebo v kapitole Fulltextový systém jsou použité nadpisy pro Definice, Údržba fulltextového rejstříku a Uživatelské rozhraní.

Nadpis třetí úrovně (<h3>)

Tento nadpis je možné použít tam, kde není vhodné nebo je zbytečné používat pro tuto úroveň členění čtvereček.
Ve většině případů se však tento styl nepoužívá a pokud ano, musí k tomu být opravdu pádné důvody.

Tabulky

Tabulky v helpu máme dvojího druhu a to:

Technicky nemá smysl popisovat použití tagů. Je nutné se podívat do kódu a řídit se příkladem.

Další pravidla a styly.

Příbuzná témata: