Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-18-0010

Libovolný prodejní ceník lze nyní nastavit do režimu "použití všemi kontakty"

Dosud existovaly pouze dva možné prodejní ceníky, které se automaticky aplikovaly pro libovolný kontakt, aniž by musel být s tímto ceníkem propojen (t.j. uveden v kartě Odběratelé)

Akční ceníky je možno s výhodou použít pro "prodejní akce", vložením nějakého produktu do tohoto ceníku a určením jeho ceny pro určité období. Tato cena pak pro daný produkt má nejvyšší prioritu a "přebije" jakoukoliv jinou definici v libovolném jiném ceníku.

Tento koncept "akčního ceníku" však v některých provozních situacích není vhodný. Je to např. tehdy, když provozovatel (uživatel) Kaskády sice chce vyhlásit "akci", ale přitom pro určité odběratele má definované v individuálních cenících jejich specifické ceny, které se "přebít" nemají.

Tato úprava proto rozšiřuje konfigurovatelnost prodejního ceníku a zavádí nový parametr, který definuje, zda ceník platí pro

  • jediného odběratele (zadán přímo v 1.kartě prohlížeče)
  • několik odběratelů (zadán v kartě Odběratelé)
  • všechny odběratele (nic se nazadává, platnost pro všechny je automatická)

Následně lze vytvořit ceník např s prioritou 10 jako "akční ceník", ale individuálním ceníkům určitých odběratelů přiřadit prioritu vyšší, např. 20.
Nový mechanismus proto umožňuje větší flexibilitu v automatizaci cenotvorby na straně prodejů.


Oblast funkčnostiCeníky
Ve verzi18.01
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 142147.