Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-15-0122

Rozšíření a zobecnění práce s obrázky objektů

Dosavadní stav

 • Kontakty a Produkty umožňovaly ve svém prohlížeči (v podkartě k tomu určené) importovat obrázek a vidět jeho obsah, využít jej např. v eShopu, tisku ceníku apod.

  Pro druh Kontakt byl k dispozici standardní filtr "U kontaktu je obrázek", který umožňoval zobrazit objekty, u kterých byl nějaký obrázek připojen.

 • Složky (včetně Databoxu) umožňovaly připojení samostatného dokumentu (objektu Kaskády) plnícího roli "obrázku" např. pro účel eShopu.

 • K libovolným objektům bylo možno připojovat propojením typu Prezentace objektu obrázkem libovolný počet dokumentů (objektů Kaskády) plnících roli "obrázku" např. pro účel eShopu u produktů.

Nový stav

 • Přiřazení dokumentu s "obrazem" přímo k objektu, stejně jako to bylo dosud pouze u Kontaktů a Produktů

  • Je nyní technicky přepracováno, ovládání je prostřednictvím tlačítek dostupné přímo v příslušné kartě prohlížeče, nikoliv v menu Činnosti prohlížeče objektu, jak to bylo dosud

  • K dispozici je nejen import z diskového souboru, ale navíc přímý import ze skeneru ( viz. UPK-15-0121 )

  • Nově je zde podpora přímého zobrazení PDF souboru v kartě prohlížeče, bez nutnosti spouštět externí aplikaci (Adobe Reader ....)

  • K dispozici je také tisk a export souboru na disk

  • Administrátor může v Konfiguraci druhů na kartě Druh zapnout/vypnout práci s těmito obrazy u libovolného druhu objektů, t.j. zobrazení/nezobrazení příslušné karty v prohlížeči daného druhu objektu

 • Připojování libovolných dokumentů (objektů Kaskády) plnících roli "obrazu daného objektu" propojením typu "Prezentace objektu obrázkem"

  Zůstává i nadále možné, stejně jako dosud, přitom

  • výhodou je, že

   • jeden a tentýž dokument lze vícenásobně připojit k různým dalším objektům, což je někdy velmi praktické

   • takový obrázek/obraz v samostatném dokumentu může plnit i další účely

  • nevýhodou může být právě to, že jde o samostatný objekt s nutností vnímat jeho přístupová práva, s rizikem že jej někdo smaže bez ohledu na jeho okolní vztahy a souvislosti ....

 • Využití nových technických možností přímo v kaskádním prohlížeči Běžného dokumentu

  Řada datových formátů ( pdf, jpg, tiff, gif, png, ... ) se nyní v kaskádním prohlížeči běžného dokumentu přímo zobrazí v kartě Obsah dokumentu, aniž by bylo nutno spouštět externí aplikaci a zobrazovat obsah dokumentu jejím prostřednictvím.

 • Velikostní limit pro dokumenty

  Z technických důvodů Kaskády omezuje velikost dokumentu ukládaného do databáze na 32 MB ( 33 554 432 B ).

 • Nová činnost v prohlížeči dokumentu "Přesunout obsah dokumentu k dokladu"

  Tato činnost je užitečná, pokud chce uživatel využít novou možnost "mít obraz dokladu přímo v prohlížeči dokladu" a přitom dřívější data jsou v samostatných dokumentech.
  Program při použití této volby ověří, zda má činnost smysl, tedy zda s dokumentem souvisí právě jeden doklad, u něhož obraz dosud není přiložen, a pokud je to v pořádku tak obsah přenese a dosavadní dokument smaže.

 • Nová matriční vyhledávací složka Dokumenty / Sdílené / Dokumenty propojené s doklady podporující obrázky.

  Tato složka zobrazuje dokumenty, u kterých lze předpokládat, že by jejich obsah mohl být přenesen přímo k souvisejícímu dokladu a samotný dokument smazán.
  Záleží samozřejmě na uživatelích, zda tuto možnost využijí, nebo ponechají data v dosavadním stavu.
  Pokud chce uživatel data přenést, stačí klávesovou zkratkou Ctrl+K vložit do K-schránky příslušné dokumenty a samotný přenos provést v K-schránce - viz. následující odstavec.

 • Nová hromadná činnost v K-schránce "Obsahu dokum. => Doklady"

  Tato činnost je k dispozici, pokud jsou v K-schránce pouze objekty druhu Běžný dokument.
  Dávkově se pro všechny dokumenty v K-schránce provede stejná činnost, jaká je k dispozici v prohlížeči dokumentu a je popsána v předminulém odstavci.

 • V obecném filtrovacím panelu je nově k dispozici filtr "U objektu je obraz", který umožní zobrazit ty objekty, u kterých je obraz objektu naimportován.
  Dosavadní filtr ve standarním filtrovacím panelu byl odstraněn.


Oblast funkčnostiDokumenty
Ve verzi15.06 (připravuje se)
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 334938.