Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

22.04, Úpravy v této verzi, 17.6.2022

Vyřešené úpravy dle verzí / V22 / 22.04, Úpravy v této verzi, 17.6.2022
 • Jsou upraveny SWIFT kódy českých a slovenských bank  >>>

  Ze swift kódů byly odstraněny poslední tři znaky "XXX"

  Doposud swift kód bank dodávaných spolu s instalací Kaskády obsahoval na konci (poslední tři místa) znaky "XXX". Poslední 3 znaky mohou banky využít pro upřesnění svých poboček apod. V praxi, alespoň u současných bank, se však toto rozlišování nevyužívá.

  V Kaskádě jsme v době zavádění číselníku bank použili swift kódy včetně možného doplnění kódu pomocí "XXX" na plný počet 11 znaků a až dosud s tím nebyly žádné problémy.
  Podle vyjádření ČNB doplnění posledních tří míst swift kódu písmeny "XXX" může v některých případech být problematické, záleží na použitých systémech. Problémy mohou nastat především při elektronické výměně dat platebních dokladů.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme se rozhodli převést dosavadní SWIFT kódy bank do stavu bez "XXX" na posledních třech místech kódu.
  Žádný dopad na dosavadní chování Kaskády tato úprava nemá.

 • Je upraveno avizování zaplacených záloh  >>>

  V minulé verzi jsme v úpravě UPK-22-0020 rozšířili množinu uživatelů, kterým přichází automatické avízo o zaplacení zálohy na nějakou objednávku.

  V této verzi pouze přesouváme předchozí úpravy do oblasti funkcionality, kterou lze u každého zákazníka na jeho přání libovolně upravit prostřednictvím SQL objektu na míru.
  Pokud Vám tedy způsob, jakým je avizování zaplacených záloh realizováno nevyhovujte, kontaktujte naši technickou podporu s žádostí o úpravu dle vašeho přání.

 • Rozšířena možnost tisku QR kódu s platbou na vydaných dokladech  >>>

  Ve verzi Kaskády 20.09 jako součást UPK-17-0003 jsme zavedli možnost tisknout na „Fakturách vydaných“ a později i na „Zálohových listech vydaných“ QR kód s pokyny k platbě.

  Nyní jsme tuto možnost rozšířili o další funkcionalitu.

  Součástí QR kódu nyní mohou být i hlavičkové údaje faktury, které mohou v některých systémech usnadnit zadávání přijatých faktur (datumy, variabilní symbol, částky, ...) a minimalizovat tak možné chyby způsobené ručním přepisem dokladů.

  Uvedená změna neznamená, že na dokladu budou dva různé QR kódy, kód bude stále jeden, jen jiného typu a s více údaji.
  Testovací faktury s QR kódy jsme zkusili načíst v námi dostupných bankovních systémech (mobilních i desktopových), abychom co nejvíce odzkoušeli správnost vytvořeného QR kódu, alespoň co se úhrady týká.

  Konfigurace

  Typ QR kódu, který chcete na dokladech tisknout, můžete zvolit v "Konfiguraci účetnictví" na kartě Účetnictví a doklady pomocí comba Typ QR kódu v tisku vyd.dokladu.
  Na výběr máte možnosti:

  • QR platba (původní podoba QR kódu)
   Obsahuje pouze informaci o platbě

  • QR platba+F (nová podoba QR kódu)
   Vždy obsahuje hlavičkové údaje dokladu.
   Pokud jsou splněny nutné podmínky, tiskne se i informace o platbě "QR platba+F" jinak pouze "QR Faktura"

  Nutné podmínky pro tisk QR kódů s platbou

  • počáteční částka dokladu > 0

  • v případě typu "QR platba+F" ještě existence IBAN u vlastního bankovního účtu

 • E-Shop - Přepočítávání prodejních cen u produktů v košíku  >>>

  V dosavadní verzi systému se mohlo stát, že zákazník ponechal v košíku nějakou položku, kterou objednal až po nějaké době třeba i s jinými položkami.
  Položka však v košíku zůstala i s původní (tedy starou) cenou. Mezitím však mohlo dojít v ceníku ke změně a zákazník tím pádem objednal zboží za neaktuální cenu, což je nežádoucí.

  Nově je tato situace ošetřena tak, že při každém vstupu do košíku program přehodnotí prodejní ceny a pokud je u nějaké položky cena jiná, než je aktuální prodejní cena, provede příslušnou opravu.
  Položky s opravenou cenou jsou pak v košíku zobrazeny červenou bavou, v záhlaví košíku je zobrazeno upozornění. Po najetí myší nad aktuální (upravenou) cenu se zobrazí v bublinkové nápovědě původní cena.

  Zákazník tak již před odesláním objednávky uvidí položky za aktuálně platné prodejní ceny.

 • Reakce na neohlášenou změnu v systému ADIS  >>>

  V systému ADIS, provozovanému Ministerstvem financí, došlo cca okolo 15.6.2022 k neohlášené změně v komunikačním protokolu, který ekonomické systémy jako je Kaskáda používají k získávání dat o organizacích.
  V Kaskádě se to projevilo nefunkčností ověřování DIČ a načítáním detailních informací o organizacích.

  Strukturu požadavků, které Kaskáda odesílá pro získání informací ze systému ADIS jsme upravili a vše opět funguje tak jako dosud.

 • V prohlížeči řádku objednávky od zákazníka jsou nyní vynechány 2 údaje při přejíždění pomocí klávesy <Tab>  >>>

  Při přejíždění po jednotlivých polích v prohlížeči řádku objednávky od zákazníka mohlo dojít k situaci, kdy uživatel omylem změnil účel dodávky ve chvíli, kdy byl napozicován na tomto combu. Pokud si změny nevšiml, mohl dané zboží třeba „prodat“ zdarma nebo mohlo dojít k jiným nedopatřením.

  Aby k tomuto nedocházelo, program údaj "Účel dodávky" při přejíždění pomocí klávesy <Tab> vynechá, podobně jako již dříve "Způsob zdanění". Pokud chcete hodnoty těchto údajů změnit, je nutné se na ně napozicovat pomocí myši.

 • Evidence cestovních příkazů v Kaskádě  >>>

  V Kaskádě je nyní možné plánovat, evidovat, vykazovat a vyúčtovávat cestovní příkazy.

  Celý postup je podrobně popsán v kapitole Vytvoření, vykázání a vyúčtování cestovního příkazu.

 • V prohlížeči majetku na kartě Účetní evidence / Základní parametry je doplněno combo "Druh majetku"  >>>

  Combo Druh majetku slouží k podrobnějšímu rozlišení majetku podle jeho druhu.
  To se může hodit např. pro nemovitosti, které pak lze zvlášť vyčíslit v daňovém přiznání, dále pak automobily, pozemky, umělecká díla, apod.

  Podle tohoto údaje

 • Kaskáda nově umí exportovat XML s přiznáním k dani z příjmů  >>>

  Kaskáda nyní umožňuje provést export XML souboru s daty daňového přiznání.

  Tento vyexportovaný XML soubor je pak možné načíst na portále www.mojedane.cz a data z něj načtená prověřit, doplnit a nakonec přiznání k dani z příjmů podat.

  Aby bylo možné sestavení a export přiznání zrealizovat, museli jsme provést následující dílčí úpravy:

  • karta Parametry přiznání k DPH je

   • přejmenována na Parametry daňového subjektu

   • přesunuta z karty DPH o úroveň výše

   • doplněna o nové údaje potřebné pro tvorbu XML souboru s přiznáním

  • výkazy "Rozvaha" a "Výkaz zisku a ztráty" jsou doplněny o oficiální čísla řádků dle popisů finanční správy

  • před tiskem výkazů program lépe vyhodnocuje, zda se mají data znovu generovat, nebo zda data nagenerovaná minule lze použít "tak jak jsou".
   Benefitem pro uživatele je, že Kaskáda zbytečně nezobrazuje dotaz zda, se mají / nemají data výkazu generovat a rozhodne se sama podle stavu dat.

  • v režimu Výkazy doplněno nové tlačítko Podklad pro DPFO/DPPO pro spuštění samotného exportu XML souboru

  V žádném případě neodesílejte vygenerovaný soubor z Kaskády pomocí datové schránky!

  Vyexportovaná data ve formě XML souboru načtěte na portálu www.mojedane.cz, prověřte, upravte, doplňte další informace a teprve pak proveďte odeslání.

 • Je upraven export dat pro hlášení Intrastat  >>>

  Nově je upravena struktura CSV souboru s daty hlášení Intrastat, který vytváří Kaskáda a který je možné načíst do programu InstatDesk nebo InstatOnLine.

  Byť v této struktuře došlo pouze k drobným změnám, stávající soubor do výše zmíněných systémů nešel správně načíst a import končil chybou.

  Jste-li povinni podávat toto hlášení a k evidenci a vykazování používáte Kaskádu, pak pro úspěšné načtení dat je nutné nainstalovat si tuto nebo pozdější aktualizaci.

 • Je upraven formát pole pro zadání množství v pokladně Vega  >>>

  Doposud pokud bylo v pokladně Vega zadáno množství větší jak 1 000,00, zobrazil program chybové hlášení "Celkové množství musí být číslo."

  Toto chování je nyní opraveno, nyní již lze zadat číslo větší jak 1 000,00.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948777.