Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

14.02, Úpravy v této verzi, 26.1.2014

Vyřešené úpravy dle verzí / V14 / 14.02, Úpravy v této verzi, 26.1.2014
 • Byl vylepšen import dat z externího ceníku do Kaskády tak, aby se hodnota z editačního pole "Jméno imp.souboru vč.cesty" předávala funkci pro načtení souboru z cílové složky  >>>

  Dosud zde byl tento údaj pouze jako výchozí, pro tvorbu importní definice, potom při dalších importech již byla použita cesta a soubor, který byl v počátku použit pro vytvoření definice importu. Uživatelsky sice bylo možno tento údaj v definicimportu měnit, ale nebylo to zcela jednoduché ani intuitivní.
  Nynější chování je následující:

  • Před tvorbou nové definice sem uživatel může a nemusí zapsat jméno importního souboru včetně cesty.

  • Při tvorbě nové definice importu se zobrazí dialog pro volbu souboru, kde uživatel finálně určí importní soubor pro tvorbu definice.

  • V závěru tvorby nové definice importu program použité jméno a cestu zaznamená do pole Jméno imp.souboru vč.cesty.

  • Kdykoliv později může uživatel tento údaj v prohlížeči změnit a program při následujících importech údaj řádně použije.

  Dále zde byly provedeny drobné technologické změny, které mají zvýšit komfort při užívání.

  POZOR: Pokud Vám nyní import nefunguje tak jako před aktualizací a problém je v cestě souboru pro import, smažte cestu k souboru zadanou do pole Jméno imp.souboru vč.cesty. Tím docílíte stejného chování importu jako před aktualizací.

 • Je vylepšen filtrovací panel pro druh "Zásilka"  >>>

  Nyní lze i pro datové zprávy rozlišit příchozí/odchozí, také lze jednoznačně odlišit zásilky z internetu a zásilky vzniklé v Kaskádě.

 • V prohlížeči produktu, v kartě Výskyt v účetnictví, v podkartě Prodeje a nákupy jsou nově k dispozici další dvě volby, jedna pro zobrazení dat o skladových výdejích a druhá pro skladové příjmy  >>>

  V obou případech je lhostejno, jaký byl účel dodávky, zobrazí se všechny výdeje nebo příjmy. To je zásadní rozdíl proti dosavadním volbám Prodeje a Nákupy, které filtrují data podle záznamu ve faktuře vydané/přijaté.

 • Byl vylepšen mechanismus, který zajišťuje přenos stavu účtů ze starého období do období nového  >>>

  Detekovali a upravili jsme místa v programu, která mohla způsobovat rozdíly v obratové předvaze. Některé z těchto úprav se projeví již nyní při účtování, jiné až příští rok při otevírání nového účetního období.
  Zmiňované rozdíly odstraní servisní volba dostupná pro servisní pracovníky technické podpory. Pokud se Vám ve firmě tyto rozdíly v předvaze objevily, ozvěte se nám, zdarma je po nainstalování této verze (14.02) odstraníme.

 • V combu pro výběr bankovního účtu protistrany se nyní během editace zobrazuje vedle čísla účtu i poznámka zapsaná u příslušného bankovního účtu  >>>

  Doposud u comba pro výběr bankovního účtu (např. v prohlížeči faktury přijaté) bylo v rozbalovacím menu uvedeno pouze číslo bankovního účtu.
  Pokud je účtů k dispozici více, není obvykle ze samotného čísla zřejmé, k čemu daný účet slouží.
  Proto se nyní vedle bankovního účtu v combu zobrazuje i poznámka (účel pro který se má ten který účet použít), která je uvedena v kartě Bankovní účty, preferované šablony.
  Zároven je k dispozici nová složka Kontakty / Sdílené / ~Servisní vyhledávací složky / Kontakty s více než jedním bankovním účtem.
  V ní můžete snadno zjistit, u kterých vašich partnerů máte evidováno více bankovních účtů a u těchto jejich účtů si vyplnit poznámku (účel) pro snazší orientaci při budoucí práci.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948760.