Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

14.03, Úpravy v této verzi, 29.1.2014

Vyřešené úpravy dle verzí / V14 / 14.03, Úpravy v této verzi, 29.1.2014
 • Před tiskem dodatků u smluv nyní může uživatel v parametrech před tiskem určit, zda má tiskový výstup obsahovat záhlaví (text "Dodatek č.XXX ke smlouvě YYY" a název předmětu)  >>>
 • Při vzniku nového dodatku smlouvy lze nyní vybírat text dodatku z připravených předloh  >>>

  Při vzniku nového dodatku běžné smlouvy, pokud existují nějaké dodatky u šablony dané smlouvy, nabídne nyní program uživateli jejich seznam k výběru. Pokud si uživatel některý z nich vybere, bude název dodatku a textový obsah použit k inicializaci nově vytvářeného záznamu.

 • Poznámky (interní text) běžné smlouvy lze nyní zobrazit v prohlížeči kontaktu (smluvního partnera)  >>>

  V prohlížeči běžné smlouvy na kartě Poznámky, upřesňující texty / Možnosti je k dispozici nová volba Interní text této smlouvy zobrazit v prohlížeči kontaktu (smluvního partnera).
  Zaškrtnutím této volby určíte, že se v prohlížeči kontaktu (smluvního partnera) na kartě Texty bude zobrazovat podkarta, jejíž název bude totožný s názvem dané smlouvy. Součástí této karty bude:

  • zobrazen interní text této běžné smlouvy bez možnosti editace

  • uveden název smlouvy, z níž text pochází, s možností kliknutím otevřít prohlížeč této smlouvy

  • uveden název předmětu této smlouvy s s možností kliknutím otevřít prohlížeč předmětu.

 • K dispozici je nový formulář DPH  >>>

  Součástí této verze Kaskády je aktualizovaný ZFO soubor s formulářem DPH vzor 18.
  Tento soubor je součástí distribuce a není potřeba ho stahovat nebo jakkoliv aktualizovat ručně.

 • Bylo vylepšeno propojování souvisejících objektů u nově vzniklých zásilek (přijatých i odeslaných)  >>>

  Doposud se za určitých okolností při příjmu nebo vytvoření odpovědní zásilky stalo, že se u takové zásilky nevytvořila propojení na související objekty, která figurovala v původní zásilce. Uživatel pak musel pracně hledat související objekty a s novou zásilkou je propojovat ručně.
  Nyní se tato propojení vytváří automaticky.

 • Byl vylepšen způsob informování o problémech při mazání zásilek během nočního úklidu, pokud k něčemu takovému dojde  >>>

  Avízo o problematické zásilce nyní obsahuje více informací o důvodu zamezení jejího smazání.

 • Mzdy - úpravy pro rok 2014  >>>
  • Od roku 2014 se mění následující parametry:

   Parametr 2013 2014
   Normativní základ bydlení 5 687.00 5 873.00
   Maximální délka trvání DPN 21 dní 14 dní
   DPN - první redukční hranice vym.zákl 151.03 151.38
   DPN - druhá redukční hranice vym.zákl 226.63 227.15
   DPN - třetí redukční hranice vym.zákl 453.08 454.13
   Max. vyměřovací základ SP 1 242 432.00 1 245 216.00
   Průměrný výdělek v nár. hosp v III.Q min.r. 24 408.00 24 622.00
   Srážková daň se uplatní při základu daně do 5 000 do 10 000 a to jen u dohody o provedení práce

   Změna těchto parametrů se provede automaticky při aktualizaci databáze.

   Zde je uvádíme jen pro informaci, aby bylo patrné co se mění.
   Není však na škodu zkontrolovat, že aktualizace proběhla správně a hodnoty jsou nastavené.
   Při kontrole změněných parametrů použijte v nabídce Konfigurace mezd / Globální parametry filtrovací funkci. Ta je k dispozici v plovoucím menu (pravé tlačítko myši nad tabulkou se seznamem parametrů) a umožní Vám omezit seznam pouze na několik položek - na ty, které se změnily v roce, do něhož spadá pracovní období (za běžných okolností "letos").

  • Dočasná pracovní neschopnost (DPN) - sazby redukčních hranic
   Vzhledem k tomu, že se změnily redukční hranice vyměřovacího základu, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost náhradám za dočasnou pracovní neschopnost (DPN) v lednu 2014.

   • Pokud ještě nemáte otevřen leden 2014 nebo jej máte pouze ve fázi příprava, není žádný problém. Složky s platbou náhrady vzniknou až PO aktualizaci a budou proto spočteny dle aktuálních parametrů pro rok 2014.

   • Pokud jste již ve fázi zadávání ledna 2014 a zadali jste již dočasné pracovní neschopnosti, musí se tyto nepřítomnosti přepočítat.
    Přepočet se automaticky provede při aktualizaci, doporučujeme však raději alespoň namátkovou kontrolu.
    V případě problému lze přepočet pro příslušnou nepřítomnost spustit "ručně", v programu je k tomu účelu k dispozici tlačítko "Přepočet" v nástrojovém panelu nad seznamem nepřítomností.

   • Pokud začala dočasná pracovní neschopnost (karanténa) v roce 2013 a pokračuje v roce 2014 tak její maximální délka zůstává 21 dní

  • Starobní důchody
   Důchodci, kteří k 1.1.2014 pobírají starobní důchod, nemohou uplatnit základní slevu na poplatníka (program to jen kontroluje, ale nezakazuje).

  • Důchodové spoření
   Upraven export XML souboru pro načtení do formuláře EPO2 na daňovém portále tak, že nyní obsahuje jednotlivé pracovní poměry.
   Do konce roku 2013 byl výstup realizován po zaměstnancích, od ledna 2014 to bude po jednotlivých pracovních poměrech, jak vyžaduje legislativa.

  • Zdanění mezd srážkovou či zálohovou daní - závislost na tom, zda zaměstnanec (ne)podepsal "Prohlášení k dani".

   Od roku 2014 se mění způsob zdanění v situaci, kdy zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani.
   Srážkovou daní se nyní zdaňuje příjem do 10 000 Kč včetně, ale pouze tehdy pokud se jedná o dohodu o provedení práce.
   Ostatní typy pracovních poměrů se zdaňují zálohovou daní bez ohledu na to, zda zaměstnanec podepsal nebo nepodepsal "prohlášení".

   Srážková daň se také uplatňuje, stejně jako dříve, u odměn jednatelů (složka mzdy OJJ-xx) a to bez ohledu na to, zda dotyčný podepsal či nepodepsal "Prohlášení k dani".

   Mimo jiné z toho vyplývá, že v jedné výplatnici mohou nyní vedle sebe figurovat současně srážková i zálohová daň, což dosud prakticky neexistovalo.

  • Nové formuláře typu ZFO  >>>

   Součástí této verze Kaskády je několik aktualizovaných ZFO souborů pro elektronickou komunikaci s úřady.
   Tyto soubory jsou součástí distribuce a není potřeba je stahovat nebo jakkoliv aktualizovat ručně.

 • Podrobné technické informace o Kaskádě i o vašem operačním systému lze nově najít v dialogu O aplikaci (dostupném z menu Nápověda)  >>>

  Tyto informace mohou být důležité zejména pro pracovníky technické podpory a pro vašeho administrátora.

 • Tisk tabulky - opis obrazovky nyní umožňuje realizovat mezisoučty v některých situacích, ve kterých to dosud nebylo možné  >>>

  Jde o situace, kdy tabulka je setříděna např. podle kontaktu, produktu nebo nějakého jiného druhu objektů v Kaskádě.
  Dosud v některých podobných situacích byla možnost mezivýsledků nabídnuta, v některých situacích nabídnuta nebyla.
  Nyní se výrazně zvětšilo množství situací, kdy nabídku dostanete k dispozici.

 • Byla vylepšena kontrola souvislosti číselných řad, která nyní lépe analyzuje atypické situace a poskytuje přesnější informace o nich  >>>

  Nyní jsou lépe vyhodnocovány situace, kdy je mezi objekty číslo, které neodpovídá masce pro tvorbu čísel objektů. Kontrola ihned nekončí, ale pokouší se pokračovat dále s tím, že toto nestandardní číslo objektu vypíše do protokolu.
  Dále je lépe ošetřena situace, kdy po vygenerování čísla objektu došlo ke změně data vzniku (narození, zaúčtování ....) a toto nové datum nyní patří do jiného účetního období, než datum původní.
  Dosud program zjišťoval pouze to, zda není objekt s tímto číslem smazaný. Nyní se nejdříve podívá, zda neexistuje v nějakém jiném účetním období a pokud ano, pak tuto informaci vypíše do protokolu.
  Kontrola souvislosti číselných řad je k dispozici pro každou číselnou řadu zvlášť v menu Konfigurace / Administrace Kaskády / Konfigurace druhů (tříd) na kartě Číselné řady.

 • Je umožněno při hromadném mazání propojení přeskakovat chyby  >>>

  Dříve se Kaskáda při hromadném mazání propojení (například položky v Inboxu) zastavila na první položce, kterou nešlo smazat (například avízo v Inboxu vyžadovalo odpověď).
  Nově se Kaskáda nejdříve zeptá, zda aktuální chybu (a všechny následující) ignorovat a pokračovat v mazání.
  Toto chování lze také vynutit hromadným vybráním objektů, jejichž vazby chceme smazat, stisknutím klávesy Delete a zaškrtnutím volby Ignorovat případné chyby v následně otevřeném dialogu.

 • S Kaskádou je nyní distribuována jiná utilita pro práci se soubory formátu DBF  >>>

  Pro výměnu dat mezi informačními systémy lze použít mimo jiné soubory ve formátu DBF a někdy je potřeba v těchto souborech provést nějaký zásah.
  Doposud byla pro tento účel s Kaskádou distribuována utilita PSDbf.exe.
  Místo ní nově poskytujeme spolu s Kaskádou utilitu DBFViewerPlus od Alexe Nolana, která má různé možnosti navíc a umí otevřít a upravit více různých formátů souboru DBF, je plně funkční i na nových verzích OS Windows.
  Je to program DBFPlus.exe, umístěný v instalační složce Kaskády ( standardně C:\Program Files\Software602\Kaskada ).

 • Tiskové sestavy týkající se inventury lze nyní pomocí parametrů před tiskem filtrovat dle několika kritérií  >>>

  Doposud bylo možné tiskové sestavy "Inventura - formulář pro záznam skutečnosti" a "Inventura - protokol" v prohlížeči skladu filtrovat pouze na neprázdné záznamy (pouze běžně dostupné).
  Nyní lze filtrovat i podle začátku kódu produktu, umístění, primárního dodavatele, atd.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948697.