Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

14.04, Úpravy v této verzi, 28.2.2014

Vyřešené úpravy dle verzí / V14 / 14.04, Úpravy v této verzi, 28.2.2014
 • Je umožněno vytvořit více ceníků s prioritou 111, pro každou měnu může být jeden  >>>

  Kaskáda již delší dobu umožňuje vytvoření speciálního ceníku s prioritou 111, který má absolutní přednost před všemi ostatními ceníky a to pro všechny odběratele, aniž by museli být s tímto ceníkem propojeni.
  Smyslem tohoto mechanismu je především realizace slevových akcí, platných v určitém období zcela paušálně, pro všechny.
  Dosud mohl takový ceník existovat pouze jeden, což je v pořádku, pokud nechcete definovat různé ceny pro zákazníky platící různými měnami.
  Nyní lze ceníků s prioritou 111 vytvořit více, pokud bude každý z nich veden v jiné měně.
  Díky tomu je možné mít pro každou měnu speciální akční ceník, který je použit pro všechny kontakty, bez nutnosti zařazovat tyto kontakty do tohoto ceníku.
  Zároveň však vznikla otázka, jak konkretizovat rozhodování systému, podle kterého ceníku určovat ceny kterému zákazníkovi (která měna je pro něj rozhodující).
  Existující údaj Výchozí měna pro doklady se sice nabízí, ale v praxi může mít poněkud jiný význam, než rozhodování o cenotvorbě.
  Proto vznikl nový (nepovinný) údaj Měna pro určení akč.ceníku, kterým lze toto rozhodování nasměrovat tak, jak potřebujete.
  Editace tohoto nového údaje je k dispozici v prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry / Parametry zákazníka / Měna pro určení akč.ceníku.
  Pokud tento údaj není vyplněn, program použije (jako dosud) sousední údaj Výchozí měna pro doklady..

 • V tisku nezdaněného zálohového listu vydaného se nyní tiskne rekapitulace DPH  >>>

  Dosud se v tisku zálohového listu vydaného tiskla rekapitulace DPH pouze v případě, že byla záloha zdaněna.
  Nyní se rekapitulace DPH tiskne i u nezdaněné zálohy. Je to však jen předběžná informace. Po zdanění zálohového listu bude tato rekapitulace vytištěna dle skutečných informací, které jdou do účetnictví a do výkazu Přiznání k DPH.

 • V Kaskádním webovém rozhraní (KaskRS) byla zlepšena práce s úkoly (nyní jdou stejně jako v aplikaci označit jako vyřešené)  >>>
 • Správnější zobrazení datových zpráv ve složce Zásilky k odeslání  >>>

  Odeslané datové zprávy dosud zůstávaly ve složce Zásilky k odeslání až do doby, než si je příjemce přečetl.
  To bylo pro uživatele Kaskády poněkud matoucí, protože očekával, že bezprostředně poté, co je datová zpráva předána do systému ISDS (t.j. opustila naší firmu), bude považována v Kaskádě za odeslanou a podle toho se přesune do složky Odeslané zásilky.
  Nyní chování odpovídá výše uvedenému předpokladu a datové zprávy jsou ihned po předání do ISDS přesunuty do složky Odeslané zásilky.

 • Nově je právní forma kontaktu "Občanské sdružení" nahrazena právní formou "Spolek"  >>>

  S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zrušení zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb; "ZoSO") a k přesunu právní úpravy občanských sdružení (resp. spolků) do nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.; "NOZ"). Na základě tohoto zákona se v Kaskádě dosavadní právní forma "Občanské sdružení" přejmenovala na "Spolek" a zároveň byla do číselníku právních forem doplněna nová forma "Zapsaný spolek".

 • V modulu mzdy nový sloupec "Evidenční stav"  >>>

  V modulu mzdy je v tabulce se seznamem zaměstnanců (osob) zobrazen nový sloupec "Evidenční stav". Dvojklikem v tomto sloupci lze nastavit filtr podle evidenčního stavu, stejně tak to lze provést i prostřednictvím nové položky v podmenu tlačítka Další filtry.

 • V prohlížeči Objednávky k dodavateli byla doplněna činnost "Nastavit ceník. ceny u položek objednávky"  >>>

  Pokud chcete dávkově aktualizovat nákupní ceny v objednávce cenami platnými v nákupním ceníku příslušného dodavatele, stačí v prohlížeči Objednávky k dodavateli zvolit v menu Činnosti položku Nastavit ceník. ceny u položek objednávky. Program se ještě zeptá na koeficient, kterým byste případně mohli ceníkové ceny přepočítat a pak provede přepis cen v objednávce.
  Dosud toto šlo provést pouze pro jednotlivé řádky pomocí tlačítka v prohlížeči řádku obsahu objednávky, tato možnost i nadále zůstává k dispozici.

 • Byl upraven způsob získávání informací do karty Učetní rekapitulace v prohlížeči objednávky a dodacího listu [UPK-14-0017]
  Jde o vymezení účelů dodávky, pro které se mají informace získávat i z propojených řádků jiných objednávek. V těchto případech jde většinou o náklady, které byly realizovány prostřednictvím jiného druhu objednávky.
  Vzhledem ke skutečnosti, že propojení řádků objednávek umožňuje více účelů dodávky, byly pro zjištění souvisejících operací vybrány jen ty, u kterých mají tyto informace význam. Jde o následující účely dodávky:

  • Nákup na obj.výr. - spotřeba
  • Nákup na obj.zák. - prodej
  • Nákup na obj.zák. - spotřeba
  • Nákup subdodávky pro zák/výr.obj.
  • Použití subdodávky - prodej
  • Použití subdodávky - spotřeba
 • V šablonách dodatků smlouvy, obsahu dokladů a objednávek lze využít speciální řetězce, které po zkopírování do reálného obsahu smlouvy, dokladu nebo objednávky budou nahrazeny příslušnými hodnotami, které jsou čerpány z hlavičky smlouvy, dokladu či objednávky  >>>

  Více viz. kapitola Zástupný symbol.

 • Nově lze v Kaskádě na všech místech, kde se pracuje s obrázky, používat i formát GIF  >>>
 • V prohlížeči majetku v kartě Protokol jsou nyní zobrazeny informace o způsobu zaúčtování jednotlivých řádků  >>>

  Dva nové sloupce v protokolu zobrazují účet MD a DAL z příslušné předkontance řádku dokladu, na který se odkazuje řádek v kartě Protokol.
  Zároveň přitom byly skryty 2 nepotřebné údaje s ID záznamu v protokolu a ID řádku úč. dokladu.

 • V tisku "Podklad pro fyzickou inventuru" lze nyní nahradit pečující osoby "nezaměstnance" náhradní osobou "zaměstnancem"  >>>

  V tisku "Podkladu pro fyzickou inventuru" standardně figurují ty pečující osoby, které jsou zaznamenané u daného majetku v jeho prohlížeči, což mohou být i osoby zcela mimo firmu, přitom

  • z hlediska souladu se skutečností (váš pohled na data) je to v pořádku

  • z hlediska prezentace sestavy navenek to však může být nežádoucí.

  Nyní lze před tiskem "Podklad pro fyzickou inventuru" v dialogu Parametry tiskové sestavy určit osobu, která všechny tyto "nezaměstnance" nahradí.
  Program v tom případě ponechá beze změny ty osoby, které jsou buďto interním uživatelem nebo zaměstnancem, ostatní pro účel tohoto tisku nahradí "náhradníkem".

 • Je umožněno provést částečné vyřazení majetku - snížení pořizovací ceny  >>>

  Dosud bylo možné provést pouze celkové vyřazení dlouhodobého majetku. Nebylo možné zaúčtovat např. jeho částečný prodej, částečnou demolici či jiné částečné znehodnocení, které má vliv jak na zůstatkové, tak na pořizovací cenu majetku.

 • Doplněné tiskové sestavy v modulu Knihy a výkazy  >>>

  Mezi tiskové sestavy dostupné v modulu Knihy a výkazy byly doplněny některé tisky dříve dostupné pouze v modulu Dlouhodobý majetek.
  Jde o tyto sestavy:

  • Inventarizace oprávek majetku
  • Přehled odpisů za období
  • Přehled odpisů za období - sumář

  Zároveňy tyto sestavy byly sdruženy do tiskového podmenu Majetkové přehledy a byl k nim připojen již dříve zde dostupný tisk "Inventarizace majetku".

 • Součástí verze je formulář Výpis z evidence pro daňové účely 2014  >>>
 • Součástí verze je formulář přiznání k DPH pro rok 2014  >>>
 • V tisku karty obratů a pohybů bakovního účtu (viz. UPK-14-0042) je nyní k dispozici informace o stavu na evidenčním účtu. Dosud zde byly pouze operativní stavy.  >>>
 • Nové tiskové výstupy v prohlížeči bankovního účtu  >>>

  Dosud v prohlížeči bankovního účtu v kartě Obraty a pohyby nebyly k dispozici tiskové výstupy obdobné těm, které jsou v prohlížeči pokladny. Nyní tyto tiskové výstupy k dispozici jsou, umožňují např. pohodlné zdokladování počátečních a koncových stavů vlastního bankovného účtu v operativní evidenci k roční účetní závěrce.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948820.