Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

15.02.02, Úpravy v této verzi, 10.4.2015

Vyřešené úpravy dle verzí / V15 / 15.02.02, Úpravy v této verzi, 10.4.2015
 • Byla vylepšena funkčnost prohlížeče řádku DL / objednávky  >>>

  Když se do DL/objednávky vkládá nový produktový řádek, kontroluje se také, zda je uvedená cena v pořádku z hlediska obchodních přirážek.
  Pokud cena byla uvedena v národní měně (Kč), pak informace o obchodních přirážkách byla pravdivá.
  Pokud byla cena uvedena v cizí měně, byla informace o obchodní přirážce vyhodnocena chybně. Funkce, která se stará o porovnání požadované minimální obchodní přirážky, nepočítala s přepočtenou cenou do Kč, ale s původní cenou v cizí měně, která je uvedena v řádku.
  Nyní je tato funkčnost upravena. Jako kurz pro přepočet do národní měny je použit kurz platný k okamžiku přijetí objednávky. Není-li objednávka přijata, je použit kurz k aktuálnímu datu.

 • Bylo vylepšeno uživatelské rozhranní pro práci s agendou Intrastat  >>>

  Bylo opraveno chybné sestavování stromu složek v modulu Doklady, v uzlu Intrastat / Měsíce uzavřené. Dříve se tu zobrazoval jeden rok tolikrát, kolik v něm bylo podsložek s měsíci.

  Z prostoru prohlížeče složky dokladů z podkarty Intrastat byl umožněn přímý proklik do prohlížeče řádku dodacího listu, přímo na kartu Intrastat. Stane se tak po dvojkliku na prvním sloupci s názvem řádku. Tato funkčnost zde zcela chyběla.

 • HotFix 15.02.02: Úprava režimu plnění dokladu pro zúčtování DPH s finančním úřadem  >>>

  Byla opravena chyba v režimu pro automatické plnění interního dokladu pro zúčtování DPH, které je dostupné v modulu Knihy a výkazy na kartě Výkazy / Přiznání k DPH a další sestavy.
  Zúčtovací doklad nešel tímto způsobem vytvořit a tudíž ani naplnit, program generoval chybové hlášení a doklad nevytvořil.

 • Výrazně byla vylepšena práce s fakturami v režimu přenesení daňové povinnosti  >>>

  V souvislosti se změnami v zákoně o DPH a s rozšířením komodit, na které je možné přenesenou daňovou povinnost uplatnit, jsou v Kaskádě provedeny úpravy, které směřují k pohodlnějšímu zadávání faktur, vytvářených právě v tomto režimu.

  Úpravy byly provedeny v těchto oblastech

  • Nastavení výchozí hodnoty režimu přenesené daňové povinnosti (pro řádek obsahu)

   V prohlížeči faktury na kartě Rekapitulace / Parametry dokladu ovlivňující agendu DPH přibylo combo Přen.daň.pov., ve kterém můžete zvolit

   • < ? >
    Program pracuje v režimu automatické detekce vlastností jednotlivých řádků.
    V tomto režimu bude atribut "Přenesená daňová povinnost" při vytváření řádku automaticky zaškrtnut pouze u těch řádků, které pocházejí z produktu, který má uveden kód celního sazebníku a v tomto kódu celního sazebníku je uveden některý z kódů typu plnění dle §92a.
    V ostatních případech půjde o "běžný" prodej, vč. vypočtené daně atd.

   • Ano
    V tomto režimu budou všechny pořizované řádky obsahu ve výchozím stavu považovány za řádky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti.

   • Ne
    V tomto režimu budou všechny pořizované řádky obsahu ve výchozím stavu považovány za běžné řádky, tedy řádky, které NEpodléhají režimu přenesení daňové povinnosti.

   Jak je uvedeno výše, jde pouze o výchozí stav řádků. V prohlížeči konkrétního řádku se můžete rozhodnout jinak a programem navrhovaný režim ještě kdykoliv před vystavením změnit.
   Program při vytváření nového dokladu a při změně aktéra (oblasti určení) provádí přehodnocení tohoto údaje a nastavuje zde hodnotu, která z daného kontextu je nejpravděpodobnější, resp. změní nastavení tak, aby nebylo v rozporu s dalšími atributy dokladu. Např. u dokladu s aktérem odjinud, než z tuzemska automaticky nastavuje "Ne", protože prodej v režimu přenesení daňové povinnosti je možný pouze tuzemskému plátci DPH. Při prodeji do JČS EU plátci DPH je tento prodej osvobozen od DPH.

  • Prohlížeč řádku dokladu

   V prohlížeči řádku daňového dokladu přibylo zaškrtávací pole Přenesená daňová povinnost, které je ve výchozím stavu inicializováno podle výše uvedených pravidel v závislosti na nastavení údaje v hlavičce faktury.
   Zaškrtnutí či nezaškrtnutí tohoto údaje má vliv na hledání příslušného vhodného druhu DPH, který rozhoduje o zařazení do příslušného řádku přiznání k DPH a také o způsobu zdanění.

  • Činnost nad celým dokladem "Všem řádkům (od)nastavit atribut "Přenesená daňová povinnost""

   V menu Objekt / Faktura (vydaná / přijatá) .... přibyla tato nová činnost, která umožňuje přehodnotit celý obsah dokladu dodatečně.
   Během pořizování dokladu a jeho průběžném plnění nemuselo být zřejmé, zda půjde o prodej v režimu přenesení daňové povinnosti, nebo nepůjde. V některých případech totiž závisí také na celkové částce základu plnění položek, které by v režimu přenesení mohly být prodávány. Dosažení této hranice však na začátku pořizování faktury, nebo v průběhu jejího plnění, nemusí být zřejmé.
   Pokud tedy potřebujete dodatečně přehodnotit již naplněnou fakturu z hlediska přenesení daňové povinnosti, pak stačí použít tuto činnost a zvolit si jednu ze tří nabízených režimů práce.

  • Hlídání hranice 100 000 v součtu základů daně u položek, u kterých je možný prodej v režimu přenesení daňové povinnosti

   Kaskáda nově také hlídá limit 100 000Kč, který je nutné dosáhnout k tomu, aby bylo možné u některých komodit režim přenesení daňové povinnosti použít.
   Zapnutí této kontroly při vystavování faktury vydané je možné provést v uživatelských preferencích. Každý uživatel tak může mít nastaveno něco jiného. Vrcholový administrátor však může tuto preferenci nastavit požadovaným způsobem pro všechny a možnost její změny uzamknout. Pak tato kontrola bude nastavena stejně pro všechny uživatele.

   Kontrola je postavena na posouzení částky, která je v dokladu evidována na předkontaci DPH, která má použitý druh DPH používaný k evidenci prodejů v režimu přenesení daňové povinnosti.
   Nejde tak o posouzení řádků jako takových. Kontroluje se zde zda částka, která je právě v tomto okamžiku fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti, dosáhla limitu 100 000 Kč.

 • Kaskáda nyní nově pracuje s komoditami nově zařazenými do režimu přenesení daňové povinnosti, s platností od 1.4.2015  >>>

  Jde o tyto položky:

  • 11 - povolenky na emise podle § 92f zákona o DPH
  • 12 - obiloviny a technické plodiny
  • 13 - kovy
  • 14 - mobilní telefony
  • 15 - integrované obvody
  • 16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
  • 17 - videoherní konzole
 • Bylo doplněno plnění řádku 47 v přiznání k DPH  >>>

  S verzí roku 2015 přišel i nový výkaz DPH a v něm se tato hodnota pořízeného majetku do výkazu neplnila.
  Nyní je tato chyba opravena.

 • V konfiguraci distribučního seznamu lze nově zadat přihlašovací údaje do ISDS pro testovací prostředí  >>>

  Integrovaný systém datových schránek funguje v ostrém a testovacím provozu. Testovací prostředí funguje stejně jako ostré, ale jsou v něm dříve nasazovány změny a není právně závazné (lze posílat nesmyslné zprávy mimo jiné například i na testovací orgány veřejné moci).

  Doposud nebylo možné v Kaskádě rozumným způsobem provozovat zároveň distribuční seznamy s přístupem jak do ostrého, tak do testovacího prostředí. To je nově umožněno tím, že pod poli pro zadání přihlašovacích údajů lze zatrhnout zaškrtávací pole, které určí, že se má přistupovat k testovacímu rozhraní na czebox.cz místo k ostrému, provoznímu prostředí na mojedatovaschranka.cz.

 • Kaskáda nově umožňuje do odpovědní zásilky zkopírovat text ze šablony  >>>

  Pokud při kliknutí na tlačítko Odpovědět v prohlížeči zásilky přidržíte klávesu Ctrl, zobrazí program dialog Volba předlohy pro výběr šablony zásilky, ze které se zkopíruje text do odpovědi.
  V dialogu se seznamem šablon jsou k dispozici pouze zásilky se stejným formátem, jaký má zásilka na kterou odpovídáte.

 • Byla vytvořena podpora hlídání pásem po splatnosti a rozšířena funkčnost nastavení u kontaktu Platba převodem povolena  >>>
  • Podpora hlídání pásem po splatnosti

   Do prohlížeče kontaktu na kartu Další / Parametry zákazníka bylo doplněno editační pole pro zadání počtu dní po splatnosti, které jsou danému aktérovi tolerovány.

   Tento údaj pak lze využít např. při tvorbě vyhledávacích složek, které budou používány pro hlídání pohledávek po splatnosti a k upomínání.

   Lze ho také využít k uživatelským činnostem, které lze naprogramovat dle přání zákazníka a jejichž vykonávání je prováděno během nočních kontrol. Např. k automatickému zakazování platby převodem či úplnému zákazu prodeje, k avizování příslušných odpovědných obchodníků apod.

  • Rozšíření funkčnosti nastavení u kontaktu "Platba převodem povolena"

   Nově program nedovolí u objednávky od zákazníka změnit stav na "Přijatá" v situaci, kdy aktér této objednávky nemá povolenou platbu převodem a plánovaná forma úhrady této objednávky je <neurčeno> nebo <Bankovní převod>.

   Nově je také možné v Konfigurace / Uživatelská nastavení / Uživatelské preference společné pro Kaskádu / Prohlížeče dokladů - vystavení zapnout kontrolu Při vystavení DL vyd. upozorňovat na případný zákaz platby převodem.
   Pokud je tato kontrola zapnuta, pak při pokusu o vystavení dodacího listu vydaného na aktéra, který nemá povolenu platbu převedem a ani nemá nastavenou některou z hotovostních forem úhrady jako výchozí, dojde k zobrazení potvrzovacího dialogu s příslušnými informacemi. Po jeho potvrzení lze ve vystavení dodacího listu pokračovat. Do historie je však zapsána informace o uživatelově reakci.

 • V Kaskádě je nyní možné zadat organizaci s "fiktivním" DIČ  >>>

  Kaskáda od verze 15.01 umožňuje automaticky kontrolovat IČO a DIČ.
  Tato funkce, pokud je zapnuta, kontroluje veškerá DIČ při použití v dokladech, a to včetně takových, která si uživatel "vymyslel" jako fiktivní, pomocný záznam. Při kontrole se samozřejmě takové DIČ označilo jako neplatné a uživateli z toho vznikl problém v jeho stylu práce.
  Pro vyřešení takové situace vychází nové verze vstříc uživatelům a ignoruje kontrolu (považuje za platné) DIČ CZ00000000 a CZ11111111.

  Poznámka:
  Důrazně upozorňujeme, že použití takových DIČ výrazně nedoporučujeme, jde skutečně pouze o vyhovění uživatelům, ač v nesouladu s naším přesvědčením o správných a rozumných postupech práce.

 • Byl upraven tisk "Příloha k žádosti o dávky" a změněno odesílání přehledu ve formátu XML  >>>

  ČSSZ vydala nový XML formulář s platností od 1.4.2015 s tím, že tento nový formulář nepůjde odesílat pomocí 602XML Filleru (nejsou v něm povinné údaje a kontroly na ČSSZ to nepustí), ale pomocí eportálu ČSSZ stejně jako "Přehled o výši pojistného".
  Ačkoliv je platnost tohoto nového XML formuláře od 1.4.2015, ČSSZ bude brát staré XML ještě do konce měsíce.

  Kaskáda podle systémového data na uživatelské stanici vyhodnocuje, zda má použít starý nebo nový způsob tvorby a odeslání XML.

  • Do 30.4.2015 - použije starý formulář, který půjde odeslat pomocí 602XML Filleru

  • Od 1.5.2015 - použije nový formulář a pro odeslání otevře webový prohlížeč s adresou eportálu ČSSZ (zde je odkaz)

 • Byl upraven XML výstup hlášení "Přehled o výši pojistného"  >>>

  Byla upravena struktura XML podle dodané specifikace ČSSZ, aby bylo možné posílat XML i jako přílohu datové zprávy.
  Kaskáda po provedení exportu otevře Váš internetový prohlížeč na stránce OSSZ pro načtení XML souboru. Můžete tento režim použít nebo okno zavřít a odeslat XML soubor prostřednictvím datové zprávy.

 • Byla vylepšena funkčnost karty Dokladová rekapitulace v prohlížeči Objednávky od zákazníka na kartě Rekapitulace  >>>

  Dosud zde byly zobrazovány pouze doklady, které byly přímo účtovány na konto dané objednávky.

  Nově jsou tu zobrazovány i doklady, které jsou k dané objednávce připojeny přes položky obsahu objednávky.
  Jde především o přijaté faktury na různé subdodávky, které byly poptávány od dodavatele objednávkou k dodavateli a řadek ODO a OZA byl propojen zvláštním vztahem pomocí příslušných účelů dodávky.
  Ve vedlejší kartě Účetní rekapitulace byly příslušné částky zobrazeny již dříve. Nyní je tedy i seznam dokladů kompletní a obě rekapitulace si nyní odpovídají.

 • Lépe ošetřeno chování systému dle konfiguračního údaje "Inicializovat v protidokladech automatické plnění nových položek do objednávky"  >>>

  V konfiguraci druhů lze pro jednotlivé druhy objednávek vypnout či zapnout vlastnost Inicializovat v protidokladech automatické plnění nových položek do objednávky.
  Vypnutí tohoto parametru se však neprojevilo zcela správně při vytváření skladové výdejky během zpracování expedice v "Objednávce od zákazníka", nebo v jiné situaci, kdy je protiobjektem skladového dokladu objednávka.
  V důsledku toho pak následně, když do takovéto skladové výdejky byly přidávány další řádky, automaticky se doplňovaly i do objednávky, což bylo nežádoucí.

  Chování systému je upraveno tak, aby nastavení parametru bylo důsledně respektováno.

 • Byl vyřešen problém s vypořádáním položek v objednávce a dodacím listu, pokud bylo množství jiné než v souvisejících dokladech  >>>

  Problém spočíval v tom, že

  Tím pádem v datech vznikl rozdíl u množství např. 0,00001 a objednávku nebo dodací list nešlo vypořádat.

  Nyní je upraven mechanismus, který rozhoduje o tom, zda je daný řádek možné považovat za vypořádaný. Byla zde posunuta tolerance rozdílu v množství uvedeném v objednávce a v ostatních dokladech okolo daného řádku objednávky o jeden řád.
  Dříve tu byla povolena tolerance rozdílu menší než 0,00001. Nyní je tolerance 10x větší. Tedy, pokud je rozdíl částek menší než 0,0001, pak je řádek považován za vypořádaný.

 • Startovní kontroly lze konfigurovatelně odložit na pozdější část dne  >>>

  Vznikla nová uživatelská preference Při startu Kaskády spustit každodenní kontroly.
  Podle nastavení Kaskáda bude/nebude při prvním spuštění každý den vynucovat každodenní kontroly.

  Zároveň byla vytvořena nová položka varovného panelu, která indikuje, zda každodenní kontroly proběhly a pokud ne, varovný panel zůstane aktivní dokud je uživatel ručně nespustí (např. pomocí volby Provedení každodenních kontrol v plovoucím menu nad tímto varovným panelem).

 • Některé chybové zprávy byly obohaceny o odkaz na patřičné kapitoly nápovědy  >>>

  Kaskáda provádí při práci uživatele různé kontroly logické správnosti vkládaných údajů, vazeb mezi objekty, kontroly účtů apod. Tyto kontroly mají zajistit, že v databázi budou data, která na sebe navazují a jsou správná (například že faktura nebude účtována na neexistující účet). Pokud se uživatel pokusí o zadání dat, která neprojdou takovou kontrolou, je na to upozorněn dialogem "Komplexní chybový výpis", ve kterém je popsán logický rozpor, kterého se dopustil a který by měl napravit. Tento text může být někdy příliš stručný, neboť popis celé problematiky není možné do tak malého dialogu vměstnat.

  Nově je proto v některých situacích propojeno chybové hlášení na patřičné kapitoly helpu, které se podrobněji zabývají typickými případy použití nebo popisují logiku, ve které Kaskáda očekává zadání dat.
  Pokud je dostupná kapitola helpu, je to výrazně napsáno na začátku chybového hlášení a kapitolu helpu je možné otevřít tlačítkem v nástrojové liště daného dialogu.

 • Kaskáda se nyní lépe zobrazuje i na HighDPI monitorech  >>>

  Ačkoliv verze programovacího jazyka Delphi, ve kterém je Kaskáda naprogramována, nemá prostředky k tomu, aby se jakékoliv aplikace v ní naprogramované zcela korektně zobrazovaly na HighDPI monitorech (monitorech s vysokou hustotou obrazových bodů), upravili jsme Kaskádu tak, aby se i na těchto monitorech chovalo její zobrazení o něco lépe. Víme, že to není ideální stav, ale pro běžnou práci s Kaskádou je zobrazení dostatečné.

 • Byly opraveny problémy s konverzí datumu na stanicích, kde je formát datumu na úrovni operačního systému nastaven na "dd. mm. RRRR" (tedy tam, kde obsahuje mezery)  >>>
 • Byla upravena práce s registry Windows při exportu dat z Kaskády do formátu PDF  >>>

  Pokud používáte pro export do PDF tiskárnu PDFCreator, nebude se již před tiskem zobrazovat dotaz, zda chcete stáhnout aktuální verzi. Aktuální stabilní verze PDFCreatoru je 2.0.2, která je však oproti verzi 1.7.3 technicky zcela předělána a verze 2.0.2 není s Kaskádou kompatibilní.

  Tiskárna Print2PDF od firmy Software602 není kompatibilní s Windows 8 a novějšími. Pro export do PDF na těchto verzích Windows používejte, prosím, PDFCreator verze 1.7.3 (tato verze je po přihlášení ke stažení na našem webu)

<< začátek | < předchozí | 1/2 | další > | konec >>
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966275.