Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

15.04, Úpravy v této verzi, 15.6.2015

Vyřešené úpravy dle verzí / V15 / 15.04, Úpravy v této verzi, 15.6.2015
 • Několik vylepšení při práci s personálními a běžnými dokumenty  >>>
  • U personálního dokumentu, který je již realizován a tedy blokován proti editaci, je nyní zakázáno provést RE-import obsahu, což zajišťuje splnění podmínek pro zamezení modifikace realizovaného dokumentu.

  • Pokud vznikne dokument podle šablony, která definuje nějaký externí formát (nikoliv TXT/RTF/HTML), a pokud šablona neobsahuje žádný reálný obsah, pak při prvním uložení takového dokumentu program automaticky nabídne provedení importu obsahu prostřednictvím dialogu pro volbu diskového souboru.

  • U externích dokumentů (t.j. dokumenty s formátem jiným než TXT/RTF/HTML) lze nyní během života dokumentu změnit obsah včetně změny na jiný formát.

  • Dosud při importu obsahu bylo možno zvolit pouze soubor se stejným formátem, jako byl dosavadní formát obsahu.
   Nadále je možno zvolit jiný formát, program upozorní, že jde o zásadní změnu a pokud to uživatel potvrdí, změna se provede. Platí to také o změně z interního formátu na libovolný externí.

 • Pro druh "Běžná smlouva" je zaveden údaj "Datum podpisu"  >>>

  Kromě zadávání data platnosti smlouvy od-do, lze nyní v prohlížeči běžné smlouvy i pracovně právního vztahu zadat také datum podpisu.

 • Bylo dořešeno plnění nového údaje o hmotnosti produktu v řádcích dokladů a objednávek, kde to doposud nebylo proveden  >>>

  Do řady míst v programu byla doplněna práce s hmotností produktu. Jde o vkládání nových řádků, které není realizováno výběrem produktu z katalogu. Zjištěná hmotnost produktu je zapisována k nově vznikajícím řádkům. Jde např. o kopírování obsahu ze šablony (již existujícího objektu), rozdělení řádků, klonování řádků, kopírování mezi jednotlivými druhy objednávek, generování výrobní spotřeby, vypořádání inventury a další.

 • V tisku dokladů byla provedena kosmetická úprava u prvku, který zobrazuje celkovou cenu  >>>

  Doposud byla pro lepší orientaci celková cena zobrazena ve vyšeděném obdélníku, pro upoutání pozornosti.
  Toto podšedění však bylo na některých tiskárnách příliš tmavé a částka tím pádem méně čitelná. Stejný způsob zobrazení byl použit u řady tiskových sestav, především u dokladů.

  U všech tiskových sestav, kde je tento prvek použit byla provedena následující úprava:

  • cena je i nadále uvedena v obdelníkovém rámečku

  • rámeček nemá šedou, ale bílou plochu

  • orámování je výraznější než dosud

 • Nově lze maska čísel objektů upravovat pouze u účetního období, ve kterém neexistují žádné objekty  >>>

  Doposud bylo možné kdykoliv libovolně změnit masku definující podobu čísel objektů v daném účetním období (na kartě Období (účetní)).
  To nebylo dobré, mohly z toho následně vyplynout zmatky a nejasnosti.

  Nyní lze tuto masku upravit pouze u účetního období, ve kterém neexistuje žádný "živý" objekt, tedy hned po otevření nového období.
  Přitom pokud v daném účetním období existují pouze smazané objekty nikoliv "živé", program u všech číselných řad všech druhů objektů nastaví pořadové číslo číselné řady na hodnotu 0 (pokud není spojitá napříč obdobími).

 • Byla vytvořena nová tisková sestava "Rekapitulace účtů pořízení zásob"  >>>

  Především na konci roku, při uzavírání účetního období, vzniká potřeba zdokumentovat zůstatek na účtech pořízení zásob. Dosud jsme tuto potřebu zákazníků řešili spíše individuálně za pomocí různých SQL přehledů.
  Nově je za účelem zdokladování zústatků účtů pořízení zásob vytvořena speciální tisková sestava "Rekapitulace účtů pořízení zásob" v modulu Knihy a výkazy.

  V sestavě je zobrazen rozpis dodacích listů, případně i jiných dokladů, které se nevážou na dodací listy, které jsou přes svůj obsah napojeny na doklady, kde se účtuje na účty s druhem účtu "Pořízení zásob".
  Před samotným tiskem je možné zvolit ještě upřesnění, zda chcete tisknout rekapitulaci jen za účty, které mají nenulový zůstatek v hlavní knize, případně je možné omezit tisk pouze na určitý anylytický či syntetický účet.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948695.