Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

15.06, Úpravy v této verzi, 21.9.2015

Vyřešené úpravy dle verzí / V15 / 15.06, Úpravy v této verzi, 21.9.2015
 • Upraven režim zadání nové prodejní ceny + další drobná vylepšení  >>>

  Nově byl podpořen zápis nové prodejní ceny, která je shodná s dosud platnou prodejní cenou.
  V některých situacích je dobré, když je v ceníku zapsána nová prodejní cena stejná jako ta dosud platná, jen s datem platnosti novějším, než bylo datum platnosti původní ceny. Jde o místa:

  Dosud při pokusu o zápis nové prodejní ceny, která je stejná, jako ta dosud platná, program zobrazil pouze informační okno "Shodná cena - nezapisuje se !".
  Nově je zobrazen potvrzovací dialog s textem "Shodná cena - má se přesto zapsat ??" a možnostmi "Yes" / No".

  Bylo vylepšeno chování dialogu Volba předlohy pro výběr Šablony / Napozicovaného objektu / Diskového souboru při vytváření nového objektu
  Potvrzovací tlačítka v některých situacích nemusela být napozicovatelná a tak je nebylo možné ovládat pomocí klávesnice ( Enter, šipky, Tab ) a bylo nutné použít myš. Nyní jsou tyto problémy odstraněny.

  V prohlížečích faktury vydané, dodacího listu vydaného a skladové výdejky byl vylepšen přechod mezi jednotlivými editačními políčky pomocí klávesy Tab. Někde bylo lehce (více logicky) změněno pořadí polí, někde bylo doplněno podmodření textu v poli Název tak, aby ho bylo možné snáze přepsat nebo doplnit.

 • Prohlížeč mailu/dopisu při odesílání faktury po vystavení se nyní otevírá NEmodálně  >>>

  Dosud se prohlížeč zásilky/dopisu při odesílání faktury po jejím vystavení otevíral modálně, to znamená že nebylo možno přepnout do žádného jiného okna Kaskády, dokud uživatel prohlížeč nezavřel.

  Vzhledem k tomu, že odeslání mailu/dopisu s fakturou v závěru jejího vystavování je naprosto poslední činností, není nutno postupovat "sekvenčně" a je možno ponechat prohlížet v NEmodálním režimu.
  Pro uživatele to znamená, že během práce v prohlížeči zásilky může přejít do libovolného jiného okna Kaskády a je pouze na něm, kdy a jak ukončí práci se zásilkou.

 • Je vylepšena funkčnost interního dokladu se specializací "Zápočet pohledávek/závazků"  >>>

  Interní doklad se specializací "Zápočet pohledávek/závazků" nyní

  • musí být párovatelný a tedy mít definovanou stranu párování a na této straně také příslušný účet, což program kontroluje a vymáhá při každém uložení po editaci jeho hlavičkových údajů,
  • při vystavení tohoto dokladu musí mít vyrovnanou bilanci MD/DAL, t.j. počáteční zůstatek musí být roven 0, což program při vystavení dokladu a tisku zápočtu kontroluje a vymáhá,
  • má k dispozici novou tiskovou sestavu pro tisk zápočtu "Oznámení o provedení zápočtu vzájemných záv. a poh", tisk podobný tomu současnému "Zápočet vzájemných záv. a pohl.", pouze bez formulací o "dohodě".
 • Rozšíření a zobecnění práce s obrázky objektů  >>>

  Dosavadní stav

  • Kontakty a Produkty umožňovaly ve svém prohlížeči (v podkartě k tomu určené) importovat obrázek a vidět jeho obsah, využít jej např. v eShopu, tisku ceníku apod.

   Pro druh Kontakt byl k dispozici standardní filtr "U kontaktu je obrázek", který umožňoval zobrazit objekty, u kterých byl nějaký obrázek připojen.

  • Složky (včetně Databoxu) umožňovaly připojení samostatného dokumentu (objektu Kaskády) plnícího roli "obrázku" např. pro účel eShopu.

  • K libovolným objektům bylo možno připojovat propojením typu Prezentace objektu obrázkem libovolný počet dokumentů (objektů Kaskády) plnících roli "obrázku" např. pro účel eShopu u produktů.

  Nový stav

  • Přiřazení dokumentu s "obrazem" přímo k objektu, stejně jako to bylo dosud pouze u Kontaktů a Produktů

   • Je nyní technicky přepracováno, ovládání je prostřednictvím tlačítek dostupné přímo v příslušné kartě prohlížeče, nikoliv v menu Činnosti prohlížeče objektu, jak to bylo dosud

   • K dispozici je nejen import z diskového souboru, ale navíc přímý import ze skeneru ( viz. UPK-15-0121 )

   • Nově je zde podpora přímého zobrazení PDF souboru v kartě prohlížeče, bez nutnosti spouštět externí aplikaci (Adobe Reader ....)

   • K dispozici je také tisk a export souboru na disk

   • Administrátor může v Konfiguraci druhů na kartě Druh zapnout/vypnout práci s těmito obrazy u libovolného druhu objektů, t.j. zobrazení/nezobrazení příslušné karty v prohlížeči daného druhu objektu

  • Připojování libovolných dokumentů (objektů Kaskády) plnících roli "obrazu daného objektu" propojením typu "Prezentace objektu obrázkem"

   Zůstává i nadále možné, stejně jako dosud, přitom

   • výhodou je, že

    • jeden a tentýž dokument lze vícenásobně připojit k různým dalším objektům, což je někdy velmi praktické

    • takový obrázek/obraz v samostatném dokumentu může plnit i další účely

   • nevýhodou může být právě to, že jde o samostatný objekt s nutností vnímat jeho přístupová práva, s rizikem že jej někdo smaže bez ohledu na jeho okolní vztahy a souvislosti ....

  • Využití nových technických možností přímo v kaskádním prohlížeči Běžného dokumentu

   Řada datových formátů ( pdf, jpg, tiff, gif, png, ... ) se nyní v kaskádním prohlížeči běžného dokumentu přímo zobrazí v kartě Obsah dokumentu, aniž by bylo nutno spouštět externí aplikaci a zobrazovat obsah dokumentu jejím prostřednictvím.

  • Velikostní limit pro dokumenty

   Z technických důvodů Kaskády omezuje velikost dokumentu ukládaného do databáze na 32 MB ( 33 554 432 B ).

  • Nová činnost v prohlížeči dokumentu "Přesunout obsah dokumentu k dokladu"

   Tato činnost je užitečná, pokud chce uživatel využít novou možnost "mít obraz dokladu přímo v prohlížeči dokladu" a přitom dřívější data jsou v samostatných dokumentech.
   Program při použití této volby ověří, zda má činnost smysl, tedy zda s dokumentem souvisí právě jeden doklad, u něhož obraz dosud není přiložen, a pokud je to v pořádku tak obsah přenese a dosavadní dokument smaže.

  • Nová matriční vyhledávací složka Dokumenty / Sdílené / Dokumenty propojené s doklady podporující obrázky.

   Tato složka zobrazuje dokumenty, u kterých lze předpokládat, že by jejich obsah mohl být přenesen přímo k souvisejícímu dokladu a samotný dokument smazán.
   Záleží samozřejmě na uživatelích, zda tuto možnost využijí, nebo ponechají data v dosavadním stavu.
   Pokud chce uživatel data přenést, stačí klávesovou zkratkou Ctrl+K vložit do K-schránky příslušné dokumenty a samotný přenos provést v K-schránce - viz. následující odstavec.

  • Nová hromadná činnost v K-schránce "Obsahu dokum. => Doklady"

   Tato činnost je k dispozici, pokud jsou v K-schránce pouze objekty druhu Běžný dokument.
   Dávkově se pro všechny dokumenty v K-schránce provede stejná činnost, jaká je k dispozici v prohlížeči dokumentu a je popsána v předminulém odstavci.

  • V obecném filtrovacím panelu je nově k dispozici filtr "U objektu je obraz", který umožní zobrazit ty objekty, u kterých je obraz objektu naimportován.
   Dosavadní filtr ve standarním filtrovacím panelu byl odstraněn.

 • Kaskáda nově podporuje přímé skenování, bez nutnosti ukládat soubor na disk a poté načítat do Kaskády  >>>

  Dosud, když chtěl uživatel Kaskády vložit do databáze výsledek skenování, musel

  • Vložit papírový dokument do skeneru
  • Použít na svém počítači skenovací SW, který je obvykle příslušenstvím tiskárny/skeneru
  • V dialogu skenovacího SW provést potřebné volby (oblast skenování, rozlišení, kvalita, barevnost, ....)
  • Výsledek skenování uložit do nějakého dočasného diskového souboru
  • Diskový soubor načíst do Kaskády např. jako obsah objektu Běžný dokument
  • Dočasný diskový soubor smazat

  Nyní, když chce uživatel Kaskády vložit do databáze výsledek skenování, stačí

  • Vložit papírový dokument do skeneru
  • V Kaskádě vyvolat menu Skenovat dokument, pokud je k dispozici více skenerů tak v podmenu vybrat ten správný, v němž je vložena předloha
  • V dialogu skenovacího SW provést potřebné volby (oblast skenování, rozlišení, kvalita, barevnost, ....) - a TO JE VŠE

  Funkce je k dispozici ve dvou místech :

 • Byl doplněn další typ plnění dle §92 zákona o DPH  >>>

  Byl doplněn typ plnění s kódem 3 - Dodání nemovité věci.
  Tento typ plnění je použitelný od 1.1.2016.

 • Bylo umožněno označit DIČ jako skupinové DIČ a zároveň upraveny kontroly platnosti  >>>

  Při manipulaci s DIČ v dialogu pro zadávání DIČ (VatNo) bylo doplněno zaškrtávací pole, které určuje, zda dané DIČ je skupinové, nebo není.

  Při kontrolách platnosti DIČ, křížení jejich doby platnosti, byly tyto skupinové DIČ z těchto kontrol vyloučeny.
  Skupinové DIČ totiž platí pro nějakou firmu od nějakého data a další firmy se k němu mohly připojit později. Tím pak dochází k souběhu nově zadávaného skupinového DIČ s DIČ, které dosud bylo u firmy zadané.

  Pokud se druhá a další firma přihlásí k jednomu DIČ, program provádí kontrolu, zda je toto DIČ označeno jako skupinové. Pokud není, zobrazí se chybové hlášení s návodem co provést.

  Během aktualizace program provedl přehodnocení DIČ a pokud jedno DIČ patří více firmám, bylo označeno za skupinové.

 • Opraven tisk "Potvrzení pro podporu v nezaměstnanosti"  >>>

  Ve verzi 15.05 byla do sestavy zanesena chyba, která znemožňovala tisk této sestavy.
  Nyní je tisk opraven.

 • V Kaskádě je nyní umožněno pracovat s tarifními třídami  >>>

  Kaskáda nově podporuje práci s tarifními třídami. Je pouze na uživateli, zda této funkcionality využije a v konfiguraci mezd ji zapne (v konfiguraci mezd / Globální parametry nastavit údaj Podpora práce se mzdovými třídami na hodnotu 1).

  Více se dočtete v kapitole Tarifní třídy.

 • Nově jsou k dispozici dvě nové vyhledávací složky pro závazné objednávky k dodavatelům  >>>

  Obě níže uvedené vyhledávací složky jsou k dispozici ve stromě složek ve větvi Dokumenty / Objednávky k dodavatelům / Závazné objednávky k dodavatelům.

  • Všechny položky obsahu jsou potvrzené nebo vypořádané
   obsahuje všechny závazné a dosud nevyřízené objednávky k dodavatelům, v jejichž obsahu NEexistují žádné nepotvrzené řádky (nezrušené a nevypořádané)
  • S nepotvrzenými položkami
   obsahuje všechny závazné a dosud nevyřízené objednávky k dodavatelům, v jejichž obsahu existuje alespoň jeden nepotvrzený řádek (nezrušený a nevypořádaný)
 • Pro většinu tisků z Kaskády je k dispozici alternativní chování - výstup do PDF  >>>

  Pro většinu tisků z Kaskády je nyní k dispozici alternativní chování, spočívající v tom, že

  • když uživatel při volání tisku přidrží klávesu Shift, zobrazí se mu dialog pro volbu cílového místa pro uložení PDF souboru

  • výstup nebude směrován na tiskárnu, ale do PDF-souboru určeného v předchozím kroku

  • v Kaskádě zůstane nastavena běžná tiskárna, nepřestaví se na PDF-tiskárnu, jako v případě, kdy si uživatel sám interaktivně volí v seznamu tiskáren.

  V souvislosti s touto úpravou muselo dojít ke změně klávesové zkratky používané pro export dat z tabulek.
  Nadále bude pro export používána zkratka Ctrl+E.

 • Byla uvolněna kontrola dodržování časové souslednosti účtování na konto majetku, který je v etapě Pořizování  >>>

  Hlavně v etapě pořizování bývá na konto majetku účtováno více dokladů, které mohou do firmy přicházet různě posunuté v čase, ty jsou pak "na přeskáčku" zadávány do systému.

  • Dosud při účtování operace, datumově předbíhající jinou operaci zaznamenanou na konto majetku (figurující v kartě Protokol) dříve, program zobrazil chybové hlášení a zaúčtování takového dokladu nedovolil.

  • Nově je tato kontrola a blokování účtování odstraněno, pokud jde o účtování na konto majetku, který je v etapě Pořizování. V jakékoliv jiné etapě je tato časová souslednost účtování i nadále vyžadována, je to nutné.

 • Byl upraven režim změny názvu vlastní firmy načtené z licenčního souboru  >>>

  Pokud u vlastní organizace dojde ke změně názvu, provede se automaticky záznam do historie objektu.

  Dosud v uvedené situaci nebyl záznam do historie proveden a způsobovalo to problém např. při tisku faktur kde se tisknul stále starý název firmy.

 • V Globální konfiguraci lze nastavit viditelnost některých složek objednávek od zákazníků  >>>

  Kvůli zamezení velkému a zbytečnému zatížení SQL serveru, lze nyní vypnout zobrazení "složek", které zobrazují všechny Objednávky od zákazníků, které jsou nezávazné / vyřízené / stornované.
  Výchozí stav po aktualizaci Kaskády bude takový, že zobrazení je vypnuto. Ve firmách, kde problém zatížení SQL serveru není (zakázek není velké množství) a kde je potřeba dané složky používat, může administrátor zobrazení zapnout - viz. dále.

  V Gobální konfiguraci může administrátor pro celou firmu nastavit tři nové uživatelské preference, které rozhodují o viditelnosti těchto složek. Tyto tři preference jsou stále uzamknuty a tak není umožněno běžným uživatelům toto nastavení změnit v rámci svých uživatelských preferencí. Tyto preference se chovají jako kterýkoliv jiný konfigurační údaj, který také platí pro všechny.

  Jde o tuto sadu preferencí, které jsou dostupné v uzlu "Agenda" / "Strom složek - objednávky od zákazníků"

  • Zobrazit uzel "Obj.od zák - nezávazné"
  • Zobrazit uzel "Obj.od zák - vyřízené"
  • Zobrazit uzel "Obj.od zák - stornované"
 • Byly změněny pravidla pro povinné zařazování některých druhů objektů do složek  >>>

  Při zakládání dokladových složek typu Intrastat nebo Dodávka není vynucováno a ani nabízeno zařazení do nějaké nadřazené složky ve stromě. Tyto druhy složek jsou ve stromě zobrazeny svým specifickým způsobem bez nutnosti jejich fyzického zařazení.

  Při vytváření nových šablon druhu Složka a všech jejích poddruhů, je dialog pro zařazení do stromu sice zobrazen, lze jej však opustit bez toho, aby byla vybrána nějaká nadřazená složka a v ukládání šablony Kaskáda pokračuje.
  Dosud bylo ukládání šablony přerušeno a každá šablona složky tak povinně byla zařazena do nějaké nadřazené složky ve stromě.

 • V tisku účtenky ve Veze se nyní tisknou sazby DPH z řádku dokladu  >>>

  Doposud se v tisku účtenky tiskly sazby DPH převzaté od produktu. Samotná částka DPH však byla spočítána podle sazby uvedené v řádku dokladu. Tím mohl vzniknout rozpor v situaci, kdy v řádku uživatel ručně upravil způsob zdanění.

  Nyní je sazba DPH i částka DPH v tisku účtenky brána z řádku dokladu, tedy stejně jako u ostatních tisků dokladů.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966305.