Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

16.03, Úpravy v této verzi, 11.3.2016

Vyřešené úpravy dle verzí / V16 / 16.03, Úpravy v této verzi, 11.3.2016
 • Vylepšeno předávání/odebírání práv objektům vkládaným/odebíraným do/z obsahu složky  >>>

  Jde o mechanismus, který umožňuje ve vlastnostech složky na kartě Práva určit, že objekty vložené do obsahu této složky dostanou automaticky stejná přídavná práva, jako má příslušná složka.

  Dosud

  • Tento mechanismus nebyl k dispozici u databoxů, pouze u ostatních složek.

  • Při vložení objektu do obsahu se práva doplnila, ale při odebrání objektu ze složky se již práva ponechala (neodebrala se).

  Nyní

  • Mechanismus je k dispozici i u databoxů.

  • Při vložení objektu do obsahu se práva doplní, při odebrání objektu ze složky se práva odeberou.

 • Dokument lze nyní přetáhnout do Kaskády i když není v cíli určen typ propojení  >>>

  Jde o tažení dokumentu z prostředí operačního systému do Kaskády, do plochy tabulky, např. v kartě Souvisí.

  Dosud to bylo možné pouze tehdy, když byl v cílovém prostoru určen typ propojení, umožňující propojit dokument s cílovým objektem.

  Nyní, pokud typ propojení určen není, program nabídne uživateli dialog pro volbu typu propojení.

 • Byly doplněny nové kódy plnění, které jsou dle §92 prodávány v režimu přenesení daňové povinnosti Detail

  Jde o tyto nové komodity:

  • 18 - Dodání certifikátů elektřiny ( platné od 1.2.2016 )

  • 19 - Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi ( platné od 1.2.2016 )

  • 20 - Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi ( platné od 1.2.2016 )

 • Byla provedena drobná vylepšení týkající se kontrolního hlášení  >>>
  • Program si lépe vyradí s nestandardním účtováním DPH

   Jde o situaci, kdy je účet DPH v předkontaci uveden na druhé straně, než je předpokládáno v konfiguraci u příslušného druhu DPH. Strana, na které je účet DPH, rozhoduje o tom, zda se částka napojená na tuto předkontaci, bude do výkazů DPH přičítat nebo odečítat.

  • Byla optimalizována funkce, která rozhoduje o tom, zda se částka napojená na předkontaci DPH, bude do výkazů DPH přičítat nebo odečítat

   Funkce by měla rychleji poskytovat potřebné informace. Tato optimalizace se projeví v generování výkazů DPH i v tiscích z dialogu Výkazy agendy DPH.

 • Pro načítání dat z registru ADIS je nyní podporováno zabezpečené spojení (SSL), které MF poskytuje od 18.2.2016  >>>

  Dosud provozovatel systému ADIS (Min.financí) pro načítání dat z registru neposkytoval možnost zabezpečeného spojení.

  Informační e-mail číslo 70 ze dne 23.2.2016 oznamuje vývojářům ekonomických IS, že od 18.2.2016 je zabezpečené spojení podporováno.

  Kaskáda na tuto možnost reaguje a od této verze využívá pro stahování dat z registru ADIS technologii SSL.

 • V tisku "Potvrzení zdanitelných příjmů" byla opravena chyba, v některé situaci se zde nezobrazovaly slevy na studenty  >>>

  Dosud:

  V tisku "Potvrzení zdanitelných příjmů" se nezobrazovaly slevy na studenty v případě, že

  • začátek nároku na slevu se rovnal konci období pro tisk nebo
  • konec nároku na slevu se rovnal začátku období pro tisk potvrzení.

  Nyní:

  Potvrzení příjmů obsahuje všechny zápisy o slevách na dani uplatňované v období tisku.

 • Tisk "Potvrzení zdanitelných příjmů" je doladěn pro situaci, kdy pro jedno dítě je u zaměstnance zadáno v jednom roce více záznamů o nároku na slevu  >>>

  Dosud:

  Pokud pro jedno dítě bylo u zaměstnance zadáno v jednom roce více záznamů o nároku na slevu, v tiskové sestavě "Potvrzení zdanitelných příjmů" se vytisknul pouze jeden z nich.
  To mohlo nastat například v situaci, kdy na dítě střídavě uplatňovali nárok na slevu manžel / manželka apod.

  Nyní:

  Potvrzení příjmů obsahuje všechny zápisy o slevách na dani uplatňované v období tisku. Dítě zde bude uvedeno jedenkrát, ale u něj budou uvedeny všechny časové úseky, ve kterých byla sleva uplatněna.

 • V tisku "Potvrzení zdanitelných příjmů" byla opravena chyba, nezobrazovaly se zde uplatněné slevy na invaliditu 2. stupně  >>>

  Dosud:

  Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně je ve stejné výši. Přesto pokud měl zaměstnanec v kmenových datech zadán nárok na upletní slevy za invaliditu 2. stupně, v tisku Potvrzení zdanitelných příjmů nebyla tato sleva na invaliditu 2. stupně zobrazena.

  Dále pak se nezobrazovaly slevy na invaliditu v případě, že

  • začátek nároku na slevu se rovnal konci období pro tisk nebo
  • konec nároku na slevu se rovnal začátku období pro tisk potvrzení.

  Nyní:

  Potvrzení příjmů obsahuje všechny zápisy o slevách na dani uplatňované v období tisku.

 • Pro nastavení prezentace kódu produktu v dokladech je k dispozici další volba "Pouze cizí identifikace" Detail

  Doposud byly v prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry k dispozici volby "Preference cizí identifikace" a "Složená informace (naše i cizí)".
  V případě, kdy byl u některých produktů cizí kód vyplněn a u jiných ne, nebylo z tisku patrné, zda je tento kód cizí nebo vlastní (kromě situace, kdy byly vyplněny oba).

  Nyní je v prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry u volby Jak prezentovat v dokladech kód produktu k dispozici nová volba "Pouze cizí identifikace", která v tisku použije pouze a jedině cizí kód produktu. Pokud není vyplněn, bude v tisku prázdný kód.

 • V prohlížeči obj.od zák. se nyní uchová informace o aktuální podkartě v 1.kartě  >>>

  Jde o podkarty Další údaje, DPH a zálohy a platby, Kalkulace ...
  Nyní si program při zavření prohlížeče uloží informaci o tom, která podkarta je napozicovaná a při příštím otevření jí opět napozicuje.

 • Z libovolného prohlížeče objektu lze přímo otevřít šablonu, ze které vzniknul  >>>

  Jde o novou položku v menu Objekt libovolného prohlížeče a především o nové tlačítko v nástrojovém panelu.

  Stejně jako dusud je i nadále šablona dostupná z dialogu Vlastnosti objektu. Tato nová možnost pouze zkracuje cestu, protože šablonu podle které objekt vzniknul otevře nyní uživatel doslova jedním kliknutím.

  Připomínáme, že dobře vytvořené a používané šablony jsou jedním ze základů efektivní práce s Kaskádou. Uspoří velké množství práce při zadávání a následně mohou posloužit při vyhledávání určitých typů objektů, právě podle toho, že vznikly podle určité konkrétní šablony.

  Pokud nemáte "šablony v malíčku", doporučujeme prostudování kapitoly Šablony v helpsystému Kaskády.

 • V uzlu Start je k dispozici nová karta Moje kontrolní složky  >>>

  V této kartě se zobrazuje seznam složek, které má přihlášený uživatel označené pro zobrazení při každodenních kontrolách.

  Tato nová karta poskytuje pro práci s příslušnými složkami jiné možnosti. Na rozdíl od postupného zobrazení jednotlivých složek při prvním spuštění Kaskády v daném dni, zde je jejich přehledný seznam a uživatel si může pohodlně otevřít pouze tu složku, kterou potřebuje. Zároveň vidí, které všechny složky má pro každodenní kontroly označené.

 • Byly vytvořeny nové definice výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty pro rok 2016  >>>

  Co se mění

  Novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. uvedenou v zákoně č. 250/2015 Sb. z 2.10.2015 se od 1.1.2016 mění účtová osnova pro podnikatele.

  Hlavní změnou je zrušení účtové skupiny 58 a 68 a změna účtování nedokončené výroby, aktivace apod z účtů skupin 61 a 62 na skupinu 58 a některé další změny.

  Spolu s těmito změnami ve směrné účtové osnově se mění i struktura výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a to jak v druhovém, tak účelovém členění. Např. je zrušena část výkazu týkající se mimořádného výsledku hospodaření, což souvisí se zrušením účtové skupiny 58 a 68.

  Kdo má za účetní období hospodářský rok, budou se ho změny týkat až při přechodu na další hospodářský rok v roce 2016. Stávající hospodářský rok dokončí se starými současnými účty i výkazy.

  Co konkrétně se mění

  Účet používaný do 31.12.2015 Účet používaný od 1.1.2016
  581 - Náklady na změnu metody 548 - Ostatní provozní náklady
  582 - Škody 549 - Manka a škody z provozní činnosti
  569 - Manka a škody na finančním majetku
  584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
  574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv
  588 - Ostatní mimořádné náklady 548 - Ostatní provozní náklady
  568 - Ostatní finanční náklady
  589 - Tvorba oprav. položek v mimoř. činnosti 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek
  579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti
  681 - Výnosy ze změny metody 648 - Ostatní provozní výnosy
  688 - Ostatní mimořádné výnosy 648 - Ostatní provozní výnosy
  668 - Ostatní finanční výnosy
  611 - Změna stavu nedokončené výroby 581 - Změna stavu nedokončené výroby
  612 - Změna stavu polotovarů 582 - Změna stavu polotovarů
  613 - Změna stavu výrobků 583 - Změna stavu výrobků
  614 - Změna stavu zvířat 584 - Změna stavu zvířat
  621 - Aktivace materiálů a zboží 585 - Aktivace materiálů a zboží
  622 - Aktivace vnitropodnikových služeb 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb
  623 - Aktivace dlouhodobého nehm. majetku 587 - Aktivace dlouhodobého nehm. majetku
  624 - Aktivace dlouhodobého hm. majetku 588 - Aktivace dlouhodobého hm. majetku

  Jak je vidět z tabulky, účty určené pro mimořádné výnosy a náklady jsou zrušeny. Místo nich budou používány účty pro "běžné" provozní nebo finanční náklady či výnosy.

  Dochází ke změně v účtování "změny stavu" a "aktivace". Nově jsou používány nákladové účty skupiny 58 místo dosavadní výnosové skupiny 61 a 62.

  Zdálo by se, že jde jen o to, v novém roce účtovat na jiné účty. Ano je to pravda, ale jen částečně.

  Pozor na barevně označené účty. V roce 2016 mají jinou podstatu, než v roce 2015.

  Některé účty se v roce 2016 mění oproti roku 2015 jednoznačně, u některých bude rozhodovat podstata na ně účtovaných operací. Zda jde o provozní či finanční operace.

  V těchto případech bude zapotřebí v roce 2016 vytvořit příslušné účty, případně jejich analytiky a zařadit je do příslušných řádků výkazů.

  Námi dodávané definice výkazů, které jsou platné od roku 2016, pracují pouze s účty platnými od roku 2016. Pro nás neznámé účty nebudou do výkazů automaticky zařazeny. Bude nutné je pořešit individuálně. Buď smazat, nebo přejmenovat a správně zařadit, možná také přeúčtovat.

  Pro správné zobrazení výsledku hospodaření v minulém období bude potřeba vyplnit převodovou tabulku, která jednoznačně určí, který účet roku 2016 navazuje na účet z roku 2015.

  Co, kdy a kde provést

  Ještě před tím, než se pustíte do dalších kroků, prověřte si Váš účtový rozvrh v roce 2015 i 2016. Pokud některé účty nepoužíváte, zvláště pak účty uvedené v tabulce, vymažte je z účtového rozvrhu 2015 i 2016. Velmi si tím usnadníte další práci při zařazování účtů. Když účet nebude existovat, nebudete muset přemýšlet o jejich převodu na účty roku 2016 a jejich zařazení do výkazu.

  • Prvním krokem je provedení aktualizace na verzi 16.03 nebo novější

   Součástí uvedené verze je dodávka nové podoby výkazů, výchozí zařazení účtů do těchto výkazů a nová tisková podoba výkazů.

   Během aktualizace program provede následující kroky

   • Vytvoří nové výkazy pro účetní období začínající v roce 2016

    Na rozdíl od dosavadního stavu, kdy vedle sebe existovaly definice plné a zkrácené, od roku 2016 existuje v Kaskádě pouze jedna definice rozvahy a jedna definice výkazu zisku a ztráty. Jde o výkazy v plném rozsahu.
    Pokud patříte mezi firmy, které mohou podávat tyto výkazy ve zkráceném rozsahu a tuto možnost také využíváte, tak nezoufejte, zkrácená forma je "podmnožinou" té úplné, Kaskáda vám jí umožní vytisknout. Příslušnou formu výkazu si můžete zvolit v dialogu před prvním tiskem a generováním dat výkazu za vámi zvolené období (případně později můžete určit typ tisku v konfiguraci).

   • Výkazy v podobě platné od roku 2016 vytvoří i v účetním období začínajícím v roce 2015

    Všechny účty roku 2015 budou do těchto výkazů zařazeny s akceptováním změn účtové osnovy uvedené v tabulce výše.
    Tyto výkazy poslouží jako jakási "převodová tabulka" mezi roky 2015 a 2016. Umožní zařadit všechny účty roku 2015 do výkazů platných od roku 2016, což je nutné při generování dat výkazů za rok 2016 pro výpočet sloupce s hodnotami minulého období. U účtů. které se mezi roky 2015 a 2016 mění, program provede automatickou konverzi a zařazení dle následující tabulky:

    účet roku 2015 odpovídá účtu roku 2016 zařazení do výkazu od roku 2016
    '581' '548' ř. 29 - F.5
    '582' '549' ř. 29 - F.5
    '584' '554' ř. 28 - F.4
    '588' '548' ř. 29 - F.5
    '589' '559' ř. 19 - E.3
    '681' '648' ř. 23 - III.3
    '688' '648' ř. 23 - III.3
    '611' '581' ř. 7 - B.
    '612' '582' ř. 7 - B.
    '613' '583' ř. 7 - B.
    '614' '584' ř. 7 - B.
    '621' '585' ř. 8 - C.
    '622' '586' ř. 8 - C.
    '623' '587' ř. 8 - C.
    '624' '588' ř. 8 - C.
   • Změní názvy účtových tříd

   • Zařadí účty do jednotlivých řádků vykazů dle předpisu dodaného spolu s aktualizací

   • Změní názvy dodávaných výkazů

    Staré výkazy v roce 2016 ponesou v názvu informaci "(do 2015)" a jejich název bude začínat "*".
    Nové výkazy budou mít v názvu "(od roku 2016)"

  • Prověřte zda jsou všechny účty zařazeny do nových výkazů v roce 2016
   • Vstupte do Kaskády s provozním datem v roce 2016, přes menu Konfigurace / Administrace Kaskády / Konfigurace účetnictví na kartu Výkazy.

   • V horní části středního panelu klikněte na tlačítko Řádky plněné z účtů, nastaví se filtr který vám zpříjemní další práci.

   • Postupně se napozicujte na nově vytvořené výkazy "ROZVAHA (2016)" a "VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (2016)" a v pravém panelu na kartě "Nezařazené ve výkaze" prověřte zda jsou všechny účty zařazeny do příslušného výkazu.

   • Pokud některý z účtů zařazen není, pak zvažte, kam ho zařadit, nebo zda je tento účet vůbec součástí platné směrné účtové osnovy a zda ho používáte.

    • Pokud je nutné ho zařadit, vyhledejte příslušný řádek výkazu a účet zařaďte ( Založení nového účtu v účtové osnově ) .

    • Pokud účet nepoužíváte, je nulový, je možné účet smazat, což je nejsnazší řešení.
     Smazání příslušného účtu proveďte na kartě "Účtový rozvrh".

  • Prověřte zda jsou všechny účty zařazeny do nových výkazů v roce 2015

   Obdobným způsobem, jako v předchozím bodě, prověřte a vyřešte zařazení účtů z období roku 2015 do nových výkazů platných od roku 2016.

  • Prověřte veškerá zařazení Vašich účtů do nových výkazů

   Vzhledem k podstatné reorganizaci nových výkazů velmi doporučujeme po zařazení všech účtů kompletní kontrolu, ke které se velmi hodí následujcí typ tiskové sestavy :

   • vstupte do modulu "Knihy a výkazy"

   • zvolte období 1-12/2016

   • vyvolejte tiskovou sestavu "Účetní knihy (hlavní kniha, anal. účty, podrozvah. účty)".

   • Ve zobrazeném dialogu zvolte volbu

    • Všechny účty, včetně zcela prázdných

    • v boxu "Setřídit" pak "Podle řádku výkazu" a zde zvolte jeden z nových výkazů a tiskovou sestavu vytiskněte

   Uvedený postup zopakujte i pro druhý z nových výkazů.

   Tisková sestava bude zobrazovat všechny účty setříděné podle zařazení do příslušných řádků daného výkazu a dobře se proto kontroluje, zda daný účet do řádku výkazu opravdu patří.
   Pokud se zařazením některého účtu nesouhlasíte, změňte jeho zařazení v menu Konfigurace / Administrace Kaskády / Konfigurace účetnictví / Výkazy.

  • Prověřte generování nových výkazů

   V modulu "Knihy a výkazy" na kartě Výkazy spusťte "Tisk výkazu" s generováním dat za vámi zvolené období roku 2016.
   Výkazy vytiskněte a prověřte jak nejlépe umíte. Žádný univerzální návod na to nemáme :-)

 • Nová volba "Minulý kvartál" v uzlu Start / Finance / Obraty na účtech  >>>

  V této kartě lze monitorovat obraty na účtech za různá časová období.

  K dosavadním volbám přibyla jedna další, která vyčíslí obraty za minulé ukončené kalendářní čtvrtletí.

 • V dialogu "Výkazy DPH" nová karta se seznamem všech daň.dokladů daného období  >>>

  Na kartě Všechny doklady jsou zobrazeny všechny doklady, ovlivňující agendu DPH, jejich období uplatnění spadá do zobrazeného období.

  Seznam zobrazuje základní data dokladů, ale také atributy, mající vliv na kontrolní hlášení, jako je třeba uživatelské "přebití" aplikační logiky z hlediska zařazení do detailních vět, částka zdanitelného plnění celého dokladu používaná programem pro automatické směrování do vět kontrolního hlášení ....

  V tabulce jsou barvami odlišena uskutečněná/přijatá plnění, doklady s uživatelsky vnuceným směrováním apod.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948772.