Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

17.03.01, Úpravy v této verzi, 22.5.2017

Vyřešené úpravy dle verzí / V17 / 17.03.01, Úpravy v této verzi, 22.5.2017
 • Bylo umožněno vytvořit propojení položky externího ceníku s produktem již existujícím v Kaskádě Detail

  Dosud Kaskáda v rámci položek externího ceníku podporovala situace kdy

  • odpovídající produkt v Kaskádě neexistoval - vytvořil se a propojil s položkou externího ceníku
  • odpovídající produkt v Kaskádě existoval a byl propojen s položkou externího ceníku - občerstvení dat podle aktuálního stavu externího ceníku

  Pro situaci, kdy příslušný produkt v Kaskádě existuje, ale není s položkou externího ceníku propojen, nebyla komfortní akce k dispozici.
  Uživatel v takové situaci musel vyhledat příslušný produkt a na kartě Další / Cizí údaje založit nový záznam s příslušnými údaji ( kód dodavatele, název, hmotnost, ...) a tím realizovat propojení s položkou externího ceníku.

  Nově, v případě, že produkt, odpovídající některé položce externího ceníku, již v Kaskádě existuje a jen tento produkt potřebujete propojit s položkou v ext. ceníku, pak postačí když se napozicujete na příslušnou položku v seznamu externího ceníku a kliknete na tlačítko Vytvořit produkt spolu se stisknutou klávesou <Ctrl>.
  Program zobrazí dialog "Volba produktu k propojení" pro výběr příslušného produktu existujícího v Kaskádě.

  Dialog umožňuje:

  • výběr produktu, jehož prohlížeč je otevřen
  • vyhledání produktu pomocí vyhledávacího pole a plnohodnotného vyhledávače
  • vytvoření nového produktu (pro popisovanou činnost není vhodné, ale jde o univerzální funkčnost tohoto dialogu)

  Výsledkem je existence příslušného záznamu, který tvoří propojku mezi kaskádním produktem a položkou v externím ceníku. Toto propojení je vidět v prohlížeči produktu na kartě Další / Cizí údaje.

 • Byla realizována některá vylepšení v oblasti konfigurace účelů dodávky  >>>

  Všechny zde popisované úpravy se týkají Konfigurace účetnictví na kartě Účely dodávky / Účely dodávky.

  Dosud na seznam účelů dodávky nemělo vliv napozicování ve stromě druhů dokladů.
  Nadále toto napozicování vliv mít bude. Umožní to tak omezit seznam účelů dodávky na ty, které jsou určeny pro použití v napozicovaném druhu dokladu.

  Byly zpřístupněny nové akce na plovoucím menu, které vyvoláte stiskem pravého tlačítka myši v seznamu účelů dodávky.

  • Bylo umožněno filtrovat účely dodávky
   Pro lepší přehled při práci administrátora byla doplněna možnost nafiltrovat účely dodávky a pracovat tak s menší množinou záznamů. Dostupné jsou tyto možnosti:

   • Vše
   • Pouze dostupné
   • Pouze dostupné a přitom nepoužité
   • Pouze nedostupné

   Varianta "Pouze dostupné a přitom nepoužité" má specifický význam. Umožňuje zobrazit pouze ty účely dodávky, které jsou sice povoleny pro použití v dokladech a objednávkách, ale dosud v žádném řádku použity nebyly.
   Administrátor tak má možnost vypnout tyto nepoužívané účely dodávky. Vypnutím dostupnosti se sníží počet položek v combech s účelem dodávky a pro uživatele tak bude práce příjemnější.

   POZOR: Při aktualizaci na verzi 17.03 a vyšší, dojde k automatickému vypnutí nepoužívaných účelů během provádění aktualizačních příkazů.

  • Další novou funkcí v plovoucím menu je položka "Zobrazit výskyty". Potvrzení této volby způsobí vyvolání malého dialogu s přehledem řádků obsahu dokladů/objednávek, kde všude byl napozicovaný účel dodávky použit.
   Některý účel dodávky mohl být použit omylem, nebo pouze při nějakém pokusu, který nevyšel, nebo o již nepoužívaný účel dodávky a nyní by se klidně účel mohl vypnout. Takto získáte přehled o míře použití.

 • V dialogu "Podrobnosti účtu" na kartě "Inventura..." doplněny informace o dokladech  >>>

  V dialogu Podrobnosti účtu v kartách Inventura počátečního stavu a Inventura koncového stavu jsou doplněny sloupce

  • Ovlivnění agendy DPH (Ano/Ne)
  • Vyrovnáno (Ano/Ne)
  • Variabilní symbol daného dokladu
 • Mzdová agenda - lepší řešení pro zadržení mzdy z důvodu exekuce  >>>

  Srážky ze mzdy z důvodů exekucí jsou v mzdové agendě řešeny již dávno, ale pro specifickou situaci, kdy exekuce ještě nenabyla právní moci, nebylo řešení příliš pohodlné.

  Nyní je k dispozici specifická forma úhrady "Zadržený BP", díky které

  • Program pro takovou srážku vytvoří zvláštní interní doklad, vázaný na daného zaměstnance a odlišný účet hlavní knihy, s neurčeným datem splatnosti, který proto nebude nabízen k úhradě.
  • Po nabytí právní moci bude možno připravené přílkazy realizovat a tím transakci pohodlně a korektně ukončit.

  Bližší informace naleznete v kapitole Exekuce.

 • Byl upraven přepočet kalkulací v objednávce od zákazníka  >>>

  Dosud nedocházelo k přepočtu kalkulace v situaci, kdy do objednávky byla doplněna nová položka, která byla položkou "Vlastní práce". Jinými slovy, šlo o neskladovatelný produkt se specifikací "Služba" a jehož výrobcem je vlastní organizace.

  Nově je funkce pro přepočet kalkulace objednávky volána i v této situaci.

  Současně byla tato funkce upravena a optimalizována tak, aby v určitých situacích neprováděla zbytečné testy.
  Úpravou by se mělo snížit zatížení serveru a zvýšit rychlost přepočtu kalkulace objednávky.

 • Nově mohou být řádky v prohlížečích DL/OBJ, v kartě Obsah, podbarveny barvou dle účelu dodávky Detail

  Doposud se v obsahu Dodacího listu / Objednávky podbarvovaly řádky pouze v jedné specifické situaci, a to

  • když uživatel využíval v obsahu objednávek uživatelskou preferenci V obsahu objednávek nabídnout přímý záznam do DL,
  • a když v dané objednávce skutečně byl v daném okamžiku určen cílový DL pro "rychlý přenos",
  • v tom případě byly podbarveny ty řádky, které již v cílovém DL figurovaly.

  Nyní

  • s aktualizací Kaskády bude rozšířena struktura tabulky s definicí účelu dodávek o sloupec, který určuje barvu příslušného účelu

  • tyto barvy budou při aktualizaci přednastaveny na určité výchozí hodnoty tak, jak je naladili vývojáři Kaskády

  Administrátor účetnictví může

  • v konfiguraci účetnictví na kartě Účely dodávky / Účely dodávky nastavit pro každý jednotlivý účel dodávky barvu podkladu (podsvícení). Toto nastavení je potřeba dělat velmi obezřetně, neboť účely dodávek se vyskytují obvykle společně a jiné naopak nikoliv. Barvy navržené vývojáři jsou přizpůsobené této situaci.

  • ve stejném místě v konfiguraci účetnictví provést reset barev, tedy vrátit barvy do výchozího nastavení.

  Vrcholový administrátor může

  Každý jednotlivý uživatel může

  V případě, že je uživatelská preference V obsahu OBJ/DL podbarvit řádky tabulky dle účelu dodávky zapnuta, budou v obsahu Dodacího listu / Objednávky řádky rozlišeny barvou specifickou pro daný účel dodávky.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948719.