Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

17.04, Úpravy v této verzi, 21.6.2017

Vyřešené úpravy dle verzí / V17 / 17.04, Úpravy v této verzi, 21.6.2017
 • Byla upravena základní tisková sestava faktury vydané  >>>

  Doposud se při tisku faktury vydané otevíralo mnoho kurzorů, což mohlo za určitých okolností způsobovat problémy.
  Každý klient SQL serveru má totiž přidělený určitý maximální počet současně otevřených kurzorů a pokud uživatel při své práci otevřel mnoho oken a vzápětí spustil tisk dodacího listu vydaného, mohl být max. počet otevřených kurzorů překročen a tím skončit chybou => překročení MaxClientCursors.

  Důvodem velkého počtu otevřených kurzorů je velká komplexnost a variabilita této tiskové sestavy, je v ní mnoho "zaměnitelných součástí", jejich viditelnost musí program vyhodnocovat, data jsou získávána z mnoha dílčích tabulek atd..

  Nyní je sestava faktury vydané upravena s použitím specifického mechanismu, díky kterému se zmenší počet otevřených kurzorů.
  I nadále však velmi doporučujeme - ZAVÍRAT PŘI PRÁCI NEPOTŘEBNÁ OKNA prohlížečů či modulů.

 • Kaskáda nyní nově pracuje s komoditami nově zařazenými do režimu přenesení daňové povinnosti, s platností od 1.7.2017  >>>

  Jde o tyto položky:

  • 1a - Zlato : zprostředkování dodání investičního zlata (plnění podle § 92b odst. 3)
  • 3a - Dodání nemovité věci v nuceném prodeji (plnění podle § 92d odst. 2)
  • 4a - Stavební a montážní práce - poskytnutí pracovníků (plnění podle § 92e odst. 3)
  • 6 - Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka (plnění podle § 92ea písm. a))
  • 7 - Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví (plnění podle § 92ea písm. b))
  • 21 - Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací
 • ISPV – upravena struktura věty o pracovních poměrech (MP) dle popisu platného od roku 2017  >>>

  Na základě Programu statistických zjišťování za rok 2017 vstoupí pro statistické šetření ISPV v platnost nová struktura vstupních dat. Oproti stávající struktuře vstupních dat jsou přidány dvě nové položky, a to do věty o pracovních poměrech (MP):

  • Obor vzdělání (OBORVZD)
   nebude se za první pololetí naplňovat (bude prázdný). Mzdové účetní budou mít půl roku pro sběr potřebných údajů.
   Kód oboru vzdělání je složen z roku ukončení studia, kódu školy a kódu oboru vzdělání.
   Vyplňuje se u zaměstnanců se středním a vyšším vzděláním. Pokud má zaměstnanec ukončeno více škol se stejným nejvyšším vzděláním, vyplní obor vzdělání, který nejvíce odpovídá požadavkům na jeho současné zaměstnání.
   Firma TREXIMA nebude vyplnění tohoto údaje za 1.pololetí 2017 vynucovat.

  • Název pracovní pozice (NAZPOZ)
   Název pracovní pozice, který popisuje vykonávanou činnost pracovníka.

  První hlášení v této struktuře se podává za období 1.-6/2017 do 25.7.2017

 • MZDY - Změna sazeb daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě  >>>

  Změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se od 1.7.2017 zvýší daňové zvýhodnění pro rodiny s více dětmi.
  Daňová sleva na první dítě zůstane nezměněna, i nadále bude činit 13.404 Kč ročně (1.117 Kč měsíčně). Více viz. následující tabulka.

  Název parametru původní sazba nová sazba
  Daň. zvýh. - 2. dítě 17004.00 19404.00
  Daň. zvýh. - 2. dítě ZTP-P 34008.00 38808.00
  Daň. zvýh. - 3. a další dítě 20604.00 24204.00
  Daň. zvýh. - 3. a další dítě ZTP-P 41208.00 48408.00

  Změna sazeb se provede automaticky při aktualizaci databáze, nemusíte tedy nikde nic měnit ručně.

 • Bylo umožněno naplnit objednávku k dodavateli položkami v objednávce od zákazníka  >>>

  V prohlížeči objednávky od zákazníka je nyní k dispozici nová činnost Export položek do objednávky k dodavateli s možností

 • Byla upravena základní tisková sestava objednávky od zákazníka  >>>

  Doposud se při tisku objednávky od zákazníka otevíralo mnoho kurzorů, což mohlo za určitých okolností způsobovat problémy.
  Každý klient SQL serveru má totiž přidělený určitý maximální počet současně otevřených kurzorů a pokud uživatel při své práci otevřel mnoho oken a vzápětí spustil tisk dodacího listu vydaného, mohl být max. počet otevřených kurzorů překročen a tím skončit chybou => překročení MaxClientCursors.

  Důvodem velkého počtu otevřených kurzorů je velká komplexnost a variabilita této tiskové sestavy, je v ní mnoho "zaměnitelných součástí", jejich viditelnost musí program vyhodnocovat, data jsou získávána z mnoha dílčích tabulek atd..

  Nyní je sestava objednávky od zákazníka upravena s použitím specifického mechanismu, díky kterému se zmenší počet otevřených kurzorů.
  I nadále však velmi doporučujeme - ZAVÍRAT PŘI PRÁCI NEPOTŘEBNÁ OKNA prohlížečů či modulů.

 • V prohlížeči Produktu na kartě Dodávky bylo upraveno chování editačního pole s množstvím pro objednání  >>>

  Dosud program v kartě Dodávky množství do objedání (nulového, minimálního a optimálního) vypočítal a zapsal pouze k popiskám v prostředním panelu. Pokud chtěl uživatel množství objednat, musel kliknout na příslušné množství, které se následně zapsalo do editačního pole "Množství pro objedn.".

  Nyní program také automaticky spočítá množství pro objednání, ale navíc pokud je v kartě Dodávky uvedeno číslo objednávky, program akceptuje její nastavení limitů a pro zápis do objednávky automaticky nabízí množství, které vychází z tohoto nastavení.
  Pokud není číslo objednávky uvedeno, chová se program jako doposud.

 • Byly upraveny možnosti nastavení jazyka u objektu z hlediska cizojazyčných externích tiskových sestav Detail

  Doposud:

  Uživatel může

  Avšak

  • pevné části jsou podporovány pouze pro ČJ, AJ, NJ,

  • pokud si uživatel vybere jiný jazyk, nakonec to program ignoruje, jak z hlediska pevné části, tak z hlediska uživatelských dat.

  Nadále

  V případě že je objektu bude zvolený jiný jazyk než ČJ / AJ / NJ, tak

  • datová část v tiskové sestavě bude akceptovat případný překlad do zvoleného jazyka u příslušného objektu,

  • pevná část buda přeložena do angličtiny.

 • Dávková náhrada produktu ve všech kusovnících za jiný produkt  >>>

  Kaskáda poskytuje v prohlížeči produktu novou činnost V kusovnících nahradit jiným produktem, díky které může uživatel "na kliknutí" nahradit nějaký produkt ve všech kusovnících jiným produktem.

  Jde například o situace, kdy skončila výroba určitého materiálu a je potřeba nahradit jej jiným, který je v Kaskádě veden jako jiný produkt ....

 • Byly změněny podmínky pro automatické generování kódu EAN13 s prefixem zadaným v Globální konfiguraci i jeho samotné generování  >>>

  V otevřeném prohlížeči produktu během editace při kliknutí na tlačítko v příslušném editačním poli pro "Kód EAN 13", dojde k nagenerování základní části kódu a automatickému výpočtu kontrolní číslice, takže vypočtený a zobrazený kód již tuto kontrolní číslici obsahuje.

  Funkčnost generování kódu EAN13 je podmíněna zadáním přiděleného prefixu tohoto kódu o minimální délce 7 znaků v Globální konfiguraci / Produkty / Základní parametry / "Prefix pro generování EAN kódu".

  Dříve došlo k vygenerování a zobrazení pouze základní části kódu a kontrolní číslice byla dopočítána teprve později při opuštění tohoto editačního pole, nebo při ukládání dat produktu.
  Funkčnost byla podmíněna zadáním prefixu s délkou min 9 znaků.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948689.