Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

17.05, Úpravy v této verzi, 11.8.2017

Vyřešené úpravy dle verzí / V17 / 17.05, Úpravy v této verzi, 11.8.2017
 • K dispozici je nová tisková sestava "Přehled nákladů/výnosů účetních složek"  >>>

  V prohlížeči databoxové složky je nyní k dispozici nová tisková sestava "Přehled nákladů/výnosů účetních složek", která vytiskne přehled nákladů, výnosů a zisk pro danou složku a všechny její podsložky (a jejich podsložky ....) za určité zvolené období.

 • Byl upraven výstup pro ISPV - počítání doby absencí, odpracované doby a hrubé mzdy  >>>

  Dosud byly nesprávně započítávány hodnoty z pracovních poměrů typu DPČ a DPP do položek ABSCELKQ, ABSPLACQ, ODPRACDQ, HRMZDYQ.

  Nově se hodnoty z pracovních poměrů typu DPČ a DPP se do položek ABSCELKQ, ABSPLACQ, ODPRACDQ, HRMZDYQ nezapočítávají.

 • Po schválení realizace objednávky program automaticky nabídne odeslání potvrzující zásilky o přijetí  >>>

  V prohlížeči objednávky od zákazníka, která byla přijata, je k dispozici nová funkčnost, která umožňuje uživateli po zaškrtnutí vlastnosti Realizace je schválena a uložení dat automatické odeslání potvrzující zásilky o přijetí objednávky podle zvolené šablony.

  Celá funkčnost je podmíněna tím, že v první kartě prohlížeče objednávky od zákazníka v podkartě "Další údaje" je vyplněn údaj Šablona mailu - potvrz. prij., tedy výchozí šablona pro odeslání potvrzení.
  Pokud šablona vyplněná není, odeslání zásilky program nenabídne.

 • Je vylepšen režim pro vkládání produktů do objednávky k dodavateli, v prohlížeči produktu, kartě "Dodávky"  >>>

  Po realizaci úpravy UPK-17-0042 ve verzi 17.04 se sice zlepšilo chování z hlediska přednastavení množství pro objednání, ale změnilo se také (pro někoho) nežádoucím způsobem chování pole s určenou cílovou objednávkou. Při použití špendlíku a přecházení na produkty s jiným primárním dodavatelem se toto pole vyprázdnilo.

  Nyní proto dochází k obohacení daného pracovního prostoru o zaškrtávací pole FIX. Pokud jej uživatel zaškrtne, pak program při přechodech na jiné produkty nebude sám stanovovat cílovou objednávku, ale ponechá jako cíl to, co bylo v daném poli zvoleno dosud. Díky tomu má uživatel možnost volby pracovního režimu.

  Navíc je program nyní zařízen tak, aby se pole "FIX" automaticky zaškrtlo v případě, že uživatel do prohlížeče produktu vstupuje z objednávky k dodavateli, z prohlížeče jejího řádku, při tvorbě nového řádku volbou produktu, otevřením prohlížeče ze seznamu produktů nabízených pro tvorbu řádku. Pokud to tak uživatel v daném okamžiku nechce, může pole odškrtnout.

  V případě, kdy je pole "FIX" odškrtnuto a pomocí špendlíku přecházíte mezi produkty, program nově ověřuje, že dodavatel zadaný v příslušném poli, je jeden z možných dodavatelů uvedených na kartě Nákupní ceníky.
  Dosud bylo ověřováno pouze zda jde o primárního dodavatele. Pokud ne, došlo k přepsání polí s dodavatelem a číslem objednávky.

 • Byly rozšířeny možnosti tisku produktových štítků  >>>

  Do dialogu Nastavení tisku produktových štítků vyvolaného z menu Konfigurace / Pracovní stanice ( tiskárna, ... ) / Nastavení tisku produktových štítků bylo doplněno pole Náz.definice exp. pro možnost zadání jiné definice pro export, než je výchozí, dosud jediná možná, s názvem "Prod_lbl_export_prg".
  Pokud v tomto poli není nic zadáno, použije se právě tato výchozí definice (i kvůli zachování zpětné kompatibility).
  Pokud je pole vyplněné, použije se zde zadaná definice.

  Hlavním důvodem této změny je umožnit a použít definici exportu, která bude definovat jako výstupní soubor jiný typ, než je .DBF.
  Vedlejším efektem této úpravy je, je že na každé stanici je teoreticky možné použít jiný předpis pro export dat pro tisk štítků, jiný program pro tisk i návrh, ... a to vše pouze při zachování pravidel pro tvorbu názvu souborů s využitím kódu jednotlivých štítků.

 • Program nově pro editaci parametrů účetního období vyžaduje výhradní režim  >>>

  Nově je i pro editaci parametrů účetního období v konfiguraci účetnictví na kartě Období (účetní), podobně jako pro vytváření nového účetního období, vyžadován výhradní režim.
  Tím je zajištěno, že stavy na účtech jsou v klidu a je tak možné bez problémů provést přenos zůstatků starého účtu HV na nově zadaný.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948792.