Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

17.06.01, Úpravy v této verzi, 6.10.2017

Vyřešené úpravy dle verzí / V17 / 17.06.01, Úpravy v této verzi, 6.10.2017
 • EET - oprava odesílání částek v rozpisu DPH  >>>

  Ačkoliv jsme při vývoji podpory EET prováděli mnoho různých kontrol vytvořených mechanismů, přesto se vyskytl problém, na který přišel kontrolní systém EET během kontrol organizací, registrovaných na FU pro kraj Vysočina.
  Podrobnější popis následuje :

  Podstata dosavadního problému

  Systém EET (internetový server finanční správy přijímající zasílaná hlášení) při příjmu datové zprávy

  • nerespektuje desetinný separátor, používaný v rámci operačního systému

  • jiný separátor nepovažuje za chybu (což by určitě dělat měl), ale prostě jej ignoruje

  • neprovádí žádnou kontrolu, že celková částka je v souladu se součtem položek v rekapitulaci

  Kaskáda předávala do objektu EET-zprávy údaje o rekapitulaci DPH naformátované standardními systémovými prostředky a veškeré odezvy ze strany přijímající strany byly pozitivní - potvrzeno, že zpráva je v pořádku, ačkoliv technologické vrstvy díky ignoraci desetinné čárky způsobily stonásobné navýšení údajů o částkách v členění dle sazeb DPH.

  Také ověření odeslané účtenky na portálu www.etrzby.cz poskytovalo pozitivní odezvu, informace o rozpisu DPH nejsou nikdy prezentované a v žádné fázi zpracování nebyl hlášen problém.

  Stejně jako mnoho jiných "milionových systémů" v oblasti státní správy, chová se systém EET velmi nepřívětivě a záludně.

  Proč to nikdo nezjistil dříve a jak se na to přišlo

  Bohužel - nikde není pro zpětnou vazbu žádný podrobný náhled na účtenky, zaslané do systému EET, systém při odesílání účtenek neprovedl kontroly hodnot (což by udělat měl) a nenahlásil nic podezřelého.

  Problém odhalili až úředníci kontrolující data, kteří tato data vidí "jinou optikou", než běžní smrtelníci.

  Co je nutné udělat před provedením aktualizace

  • Velmi důležitý krok, který je nutné učinit před provedením aktualizace, je ověřit, že všechny zprávy EET jsou odeslány. Pokud ne, učiňte tak na kartě EET - zprávy:

   • v modulu Doklady klikněte na uzel EET - zprávy

   • na kartě EET - zprávy přepněte filtr na "Neodeslané"

   • klikněte na tlačítko Odeslat všechny neodeslané

   Po provedení musí být všechna hlášení odeslána. Pokud ne, aktualizaci neprovádějte a kontaktujte technickou podporu Kaskády.

  • Vzhledem k tomu, že jde o velice citlivou záležitost, doporučujeme Vám, abyste o této činnosti včas (před provedením aktualizace) informovali technickou podporu Kaskády, která bude připravena řešit případné problémy, ke kterým by však za normálních okolností nemělo dojít.

  Jak to řeší aktuální verze Kaskády

  Při aktulizaci na verzi 17.06 provede systém automaticky:

  • V tabulce odeslaných účtenek vynásobí konstantou 100 ty částky, které do systému EET došly "bez desetinného separátoru, t.j. stonásobně zvýšené". Tedy uvede data v Kaskádě do stavu, který odpovídá stavu na FU.

  • Pro každý doklad, kterého se to týká, vytvoří "korekční záznam" s patřičnými hodnotami potřebnými pro uvedení do správného stavu. Tento záznam program automaticky neodešle, ale bude čekat na odeslání uživatelem.

  • Tento vytvořený záznam bude mít celkovou částku rovnu 0, protože tu nyní neměníme, ta byla již dříve nahlášena správně. Dále zde budou záporné částky v rozpisu základu a daně, kde bude rozdíl mezi skutečnou částkou z dokladu a částkou*100 (dříve takto chybně nahlášenou). Např. pro částku 60,00Kč tu bude -5940Kč atp.

  Po aktualizaci je nutno provést v uživatelském rozhraní:

  Po provedení aktualizace musí být aktivní varovný panel "Existují neodeslaná EET hlášení", protože při aktualizaci došlo k automatickému vygenerování opravných zpráv, které je nutno odeslat.

  Nyní postupujte následovně:

  • v modulu Doklady klikněte na uzel EET - zprávy

  • na kartě EET - zprávy přepněte filtr na "Neodeslané"

  • likněte na tlačítko Odeslat všechny neodeslané

  Průběh odeslání všech zpráv můžete sledovat pomocí ukazatele ("žížaly") v panelu nad seznamem zpráv.

  Po odeslání všech hlášení můžete pokračovat v běžné činnosti.

 • Byl upraven proces rušení uživatele a vytváření alarmů uživatelům  >>>

  Nově je součástí předávání objektů rušeného uživatele na uživatele jiného také předání antispamových podmínek.
  Dosud se to tak nedělo a později při mazání antispamové podmínky vyskočila chyba při automatickém vytváření alarmu bývalému uživateli, který podmínku naposledy modifikoval.

  Nově je ošetřeno vytváření alarmu bývalému uživateli.
  Pokud se o to někdo pokusí (nejspíš nějaká automatika), bude tento alarm přesměrován na příjemce avíz o chybách automatiky a celá akce tak neskončí chybou.

 • Bylo podpořeno lepší zobrazení informací o propojení řádků různých objednávek  >>>

  Byla upravena podmínka zobrazení informace o protějším řádku objednávky.
  Vždy, když je v napozicovaném řádku zapsána informace o protějším řádku, na který se odkazuje, je v náhledu na řádek na kartě Doplňující údaje zobrazeno číslo objednávky s možností "prokliku" do jejího prohlížeče a také tlačítko Detail, které zobrazí přímo prohlížeč protějšího řádku.

  V prohlížeči řádku objednávky a dodacího listu přibyla nová karta Související řádky jiných DL / OBJ.
  Tato karta zobrazuje všechny řádky, které se odkazují na právě otevřený řádek. Může jít o řádky propojené díky provedeným činnostem Export položek do Objednávky výroby nebo Export položek do Objednávky k dodavateli nebo o nákup a prodej subdodávek.

 • Bylo upraveno chování sloupce "Doporučení" v obsahu objednávek a dodacích listů  >>>

  Dosud, v situaci, kdy program podle kontextu dat okolo řádku objednávky od zákazníka usoudil, že by daný produkt měl být buď vyroben nebo objednán od dodavatele, dal uživateli doporučení "Zadat do výroby" nebo "Objednat od dodavatele".

  Nově se program v této situaci ještě podívá, zda se na tento řádek neodkazuje nějaký jiný řádek objednávky výroby nebo k dodavateli. Pokud ano a je správného účelu dodávky ("Výroba na sklad" nebo "Pořízení zásob"), pak uživateli doporučí "Čekat na výrobu" nebo "Čekat na dodávku", protože tento řádek již byl do příslušné objednávky promítnut pomocí volby Export položek do Objednávky výroby nebo Export položek do Objednávky k dodavateli.

 • Oprava chování programu při použití zkratky Ctrl+E

  Ve verzi 17.06 byla v prohlížeči objektu rozšířena funkčnost exportů, přitom také zavedeny klávesové zkratky Ctrl+E a Ctrl+Shift+E pro vyvolání exportu. Došlo však k nežádoucí kolizi s použitím zkratky Ctrl+E v tabulkách, pro vyvolání "exportu opisem tabulky".

  Tento nechtěný efekt je odstraněn, v tabulkách má zkratka dosavadní význam a odezvu, jinak v prohlížečích vyvolá nabídku exportů definovaných pro daný druh objektu.

 • Byla provedena úprava Kaskády v oblasti používaných jazyků pro překlady tiskových sestav  >>>

  Byly provedeny úplné překlady externích tiskových sestav do slovenského jazyka včetně číselníků, které jsou v těchto tiskových sestavách použity.

  Další změna se týká realizace externích tiskových sestav v situaci, kdy je pro překlad u daného objektu nastaven jiný než "Kaskádou podporovaný" cizí jazyk (němčina, angličtina nebo slovenština)

  • Doposud byla v případě nepodporovaného jazyka v sestavě ponechána čeština.
  • Nově je program upraven tak, aby v uvedeném případě použil pro pevnou část tiskové sestavy anglický jazyk, jakožto jeden z nejpoužívanějších světových jazyků, kterým se (oproti češtině) domluví převážná většina lidí na světě.
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948821.