Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

18.02, Úpravy v této verzi, 3.4.2018

Vyřešené úpravy dle verzí / V18 / 18.02, Úpravy v této verzi, 3.4.2018
 • Je změněno chování programu při vystavení faktury vydané a zálohového listu vydaného  >>>

  Během procesu vystavení probíhá mnoho činností. Tato úprava se týká dvou z nich

  • Nabízení tisku dokladu
  • Nabízení tvorby papírové pošty / zásilky při vystavení vydané faktury nebo ZL

  Obě činnosti jsou podmíněny (každá samostatně) nastavením v Uživatelských preferencích společných pro Kaskádu / Prohlížeče dokladů - vystavení.

  Proces nabízení tisků a odesílání je nyní ovlivněn dalším (již dávno existujícím) nastavením, které rozhoduje o tom, zda zákazníkovi posílat e-mail nebo papírový dopis. Ovlivněno je to údajem Šablona k odes.faktury, který je k dispozici v prohlížeči kontaktu na kartě Další / Další parametry v dolním panelu, box "Parametry zákazníka", ale také nastavením v globální konfiguraci.

  Oproti původnímu chování je nyní změněno

  • text v dotazu na tvorbu e-mailu/pošty

   Nově je zde přesně vidět, zda bude tvořen e-mail nebo pošta papírová, což usnadní další rozhodování.

  • zobrazení dotazu zda provést tisk dokladu

   Nově tento dotaz není zobrazen. Je vyvoláno přímo tiskové okno pro výběr tiskárny. Ubylo tedy jedno kliknutí.
   Zda doklad chcete nebo nechcete vytisknout můžete ovlivnit přímo v tomto tiskovém dialogu.

  • pořadí nabízení činností

   Pořadí dotazů a následné provedení požadovaných činností je nyní poněkud "na přeskáčku", má to však své opodstatnění.

   • Nyní je nejprve zobrazen dotaz na odeslání (jak již bylo uvedeno v předchozím bodě, je zde vidět, zda se má odesílat e-mail nebo pošta).

   • Následně je zobrazeno tiskové okno (je-li požadováno), ve kterém se rozhodnete, zda tisk provedete nebo ne.

   • Až na konci celého procesu spojeného s vystavením dokladu je nabídnuto odeslání (pokud ho uživatel zvolil).

   Je tomu tak z technických důvodů, aby bylo možné mít proces vystavení pod kontrolou až do konce, vč. případného odeslání.

  Pokud v rámci činnosti "vystavení dokladu" odeslání a/nebo tisk neproběhne (např. proto, že jsou preference vypnuté), může uživatel kdykoliv obě činnosti spustit v prohlížeči dokladu ručně.

 • V prohlížeči zásilky se nyní lépe rozlišuje stav, kdy zásilka čeká na odeslání  >>>

  Doposud nebyla zásilka která čekala na odeslání nijak rozlišena a tvářila se jako odeslaná.
  Jde o zásilky, které ještě nebyly odeslány do internetu z důvodu neběžícího odesílače zásilek, nebo proto, že byl u dané zásilky v kartě Možnosti nastaven datum a čas odeslání zásilky a tento čas ještě nenastal.

  Nyní je hlavička takové zásilky zvýrazněna ostře žlutou barvou a u datumu odeslání je text <čeká na odeslání>.

 • Je doplněna možnost zobrazit názvy aktérů objektů tak, jak byly v okamžiku vzniku tohoto objektu Detail

  V Konfiguraci / Uživatelská nastavení / Uživatelské preference společné pro Kaskádu v sekci Tabulky (seznamy) byla doplněna nová preference Název aktéra alternovat podle okamžiku vzniku objektu.

  Při zapnuté preferenci jsou v seznamech objektů vidět názvy aktérů těchto objektů z doby vzniku tohoto objektu.
  Nezáleží na tom, kolikrát se přejmenovali, jak se jmenují nyní. Je zobrazen stav v okamžiku vzniku tohoto objektu. Např. v okamžiku vystavení faktury.

  Jde jen o alternativní zobrazení v seznamech objektů. V tisku např. zmiňované faktury, je tento pohled realizován již od počátku existence Kaskády.
  Tento pohled se může hodit pro hromadné tisky nebo exporty objektů, kde je požadována prezentace aktéra právě tak, jak byla v minulosti.

  Vzhledem k poměrně malé užitné hodnotě a velké zátěži serveru, především na rozsáhlých datech, nedoporučujeme mít tuto volbu trvale zapnutou. Spíše ji zapnout jen v případě potřeby a pak opět vypnout.

 • Byly upraveny přednastavené filtry při připojování volného předmětu k řádku dokladu/objednávky  >>>

  V situaci, kdy je v programu zapnuta "Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů" a k řádku s produktem se zadanou "Individuální zárukou" doplňujete volný předmět, je upraveno výchozí nastavení filtrů.

  Cílem úpravy je zpříjemnit, zpřesnit a usnadnit práci při vybírání vhodného předmětu a tím zamezit chybám obsluhy způsobených "překliknutím se" a zvolením chybného předmětu.

 • Bylo upraveno chování filtrovacího panelu pro druh Předmět  >>>

  Dosud nebylo možné filtrovat předměty podle typu umístění <neurčeno>. Program tuto hodnotu bral tak, že filtr není nastaven.

  Nově je u položky "Typ umístění" zaškrtávací pole, které rozhoduje o tom, zda bude nebo nebude filtr podle tohoto pole uplatněn. Z množiny nabízených možností typu umístění je pak možné vybrat cokoliv, i hodnotu <neurčeno>.

 • V obecném filtrovacím panelu je vylepšeno filtrování podle Datumů  >>>

  Nyní lze nově filtrovat i podle Datumu zániku.

  V combu pro volbu datumu je upraveno pojmenování jednotlivých voleb v závislosti na zvoleném druhu objektu.

 • Je k dispozici nová tisková sestava dlouhodobého majetku  >>>

  V modulech Dlouhodobý majetek a Knihy a výkazy je k dispozici nový tisk seznamu vyřazeného majetku ve zvoleném období.
  Jde o seznam majetku, který byl (v uživateli zadaném rozsahu období) vyřazen z účetní evidence. Ve sloupcích je zde m.j. vyčíslena částka účtovaná na konto účtu označeného "Majetek - zůstatkové ceny v nákladech", zůstatková cena daňová a rozdíl těchto údajů.
  Pokud je rozdíl záporný, je nutné o tento rozdíl upravit HV v daňovém přiznání. Takový rozdíl je zvýrazněn červeným písmem.

  Tisková sestava se při výpočtu sloupce se zůstatkovou cenou zúčtovanou do nákladů opírá o jeden z atributů syntetického účtu - Druh účtu. Do číselníku s druhy účtů program během aktualizace doplní novou položku "Majetek - zůstatkové ceny v nákladech". V tiskové sestavě je pak v uvedeném sloupci uveden součet částek, které byly v zadaném období účtovány na konto účtu s tímto novým druhem.

  Během aktualizace program zapíše tento nový druh účtu k syntetickému účtu "541-" ve všech existujících obdobích.
  Tisková sestava by tak ihned, bez nutnosti Vašeho zásahu, měla poskytovat správná čísla.

 • Kaskáda nyní umí vyhledávat produkty podle zadaného EAN13 kódu  >>>

  Nově byla rozšířena funkčnost pole pro vyhledání. Byla zde doplněna možnost vyhledání příslušného produktu pomocí EAN13 kódu. Tato nová možnost je k dispozici

  V tomto případě program ověřuje, zda zadaný vzorek je platným EAN13 kódem a pokud ano, pokusí se vyhledat produkt s tímto kódem. Pokud nejde o EAN13 kód, pak se Kaskáda ani nesnaží vyhledávat podle tohoto vzorku a vyhledávání běží stejným způsobem, jako dosusd.

  Zároveň byl doplněn filtrovací panel o možnost filtrování podle EAN13 kódu. V tomto případě funguje filtr také na kódy začínající zadaným vzorkem (nejen na plnou shodu).

  Tuto novou funkčnost vyhledávacího pole lze s úspěchem využít při zadávání EAN kódu pomocí snímače čarového kódu.
  Pokud nějaký snímač již vlastníte, nebo uvažujete o jeho zakoupení a propojení s Kaskádou, pak nás neváhejte kontaktovat s žádostí o pomoc, nebo radu s nastavením.

 • Vylepšení práce s "Uživatelsky definovaným pořadím složek ve stromě"  >>>

  Podsložky pod libovolnou složkou ve stromě mohou být zobrazeny v setřídění

  • automatickém = abecedním
  • uživatelsky definovaném

  Tento režim zobrazení lze nastavit v každé jednotlivé složce, bude platit pro její podsložky, výchozí stav je automatické (abecední) setřídění.

  Tato úprava se týká pouze a jedině "druhého režimu", t.j. uživatelského setřídění, kde program uživateli nabízí v dolní části stromu tlačítka pro posuv složek nahoru/dolů.

  V tomto režimu dosud mohlo za určitých okolností docházet k poněkud zmatečnému chování programu, souviselo to se zobrazením matričních složek, složek propojených do daného místa sdílením (namísto přímé hierarchické podřízenosti), ....

  Program byl proto doladěn a vylepšen a to jak technologicky (to uživatel přímo nepozná) tak i v uživatelské obsluze :

  • složky jsou zobrazeny v následujícím pořadí

   • běžné složky zařazené "přímo" (vytvořené "v tomto místě")

   • matriční složky, t.j. složky dodané s programem a zobrazené modrým písmem, zařazené "přímo" (vytvořené "v tomto místě")

   • složky propojené do daného místa sdílením

  • v rámci každé z těchto tří skupin může uživatel ovlivňovat pořadí, t.j. posouvat nahoru/dolů

  • kromě posouvání po jedné pozici (dosud to byla jediná možnost) lze

   • posouvat s větším krokem a to vždy o 5 pozic - podržením klávesy <Shift> při kliknutí na tlačítko nahoru/dolů

   • posunout úplně na začátek/konec (dané skupiny) - podržením klávesy <Ctrl> při kliknutí na tlačítko nahoru/dolů

  • funkce "Kontrola integrity" v rámci libovolné složky řeší lépe konsolidaci pořadí jejích podsložek, s ohledem na výše popsaná pravidla

  • program nyní brání zbytečnému sdílení složek, kdy se někdo snaží složku nabídnutou ke sdílení zařadit do místa, ve které již umístěna je (na základě hierarchické struktury)

 • Jsou upraveny účetní výkazy podle novely vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro rok 2018  >>>

  Ve sbírce zákonů dne 7.12.2017 pod č. 441/2017 Sb. vyšla novela vyhlášky 500/2002 Sb, která upravuje podobu účtového rozvrhu a účetních výkazů.
  Kaskáda během aktualizace vše automaticky vyřeší.

  Přehled provedených změn

  • Přejmenovány účty 012- a 072-
  • Přejmenován řádek F.II ve výkazu zisku a ztráty
  • Přejmenovány řádky v rozvaze
  • Smazány / sloučeny / doplněny řádky v rozvaze
  • Příslušné účty jsou přeřazeny do sloučených řádků
  • Upraveny kontrolní mechanismy rozvahy uplatněné při generování rozvahy
 • Ve Veze je v tisku Páska denní uzávěrky doplněn rozpis DPH  >>>

  Doposud zde byl uveden rozpis dle DPH souhrnně za všechny formy úhrady.

  Nyní má uživatel možnost před tiskem rozhodnout, zda chce v tisku uvést i podrobnější rozpis DPH (zvlášť pro hotovostní a bezhotovostní platby).

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 897387.