Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

18.04, Úpravy v této verzi, 21.5.2018

Vyřešené úpravy dle verzí / V18 / 18.04, Úpravy v této verzi, 21.5.2018
 • Je upraven mechanismus vzniku objednávek z e-shopu  >>>

  Nově je ihned po vytvoření nové objednávky spuštěna funkce pro nakopírování atributů ze šablony. Jde o stejné chování, jako při vzniku objednávky v Kaskádě.
  Mimo jiné, dojde také k překopírování doplňkových textů, které lze využít v automatickém e-mailu s potvrzením o přijetí objednávky.

  Nově lze jako produkt se způsobem dopravy a úhrady použít neprodejný produkt. Pokud je použit neprodejný produkt, nebude tento produkt vložen do objednávky. Bude z něj přebrána pouze informace o způsobu dopravy a úhrady do hlavičky objednávky.

 • Zneviditelnění některých osobních informací pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět citlivé informace  >>>

  V souvislosti s GDPR jsme se rozhodli rozšířit množinu "utajených osobních informací", které se skrývají těm uživatelům Kaskády, kteří nemají v kartě Administrace uživatele zaškrtnutý údaj Smí vidět R.Č. apod. .
  Pro uživatele v pozicích Vrcholový administrátor, Top manažer, nebo Mzdová účetní jsou dané informace dostupné vždy.

  Utajeny jsou nadále následující údaje v prohlížeči osoby na kartě Další

  • datum narození
  • číslo OP
  • číslo pasu
  • číslo řidičského průkazu

  Skrytí těchto údajů je vizuálně řešeno stejně, jako bylo již dosud řešeno u rodného čísla. Tedy místo hodnot v příslušných polích jsou vidět hvězdičky "***" a je zamezeno editaci. U datumového údaje je pak místo konkrétní hodnoty zobrazena hodnota "Neurčeno".

  Stejné nastavení také rozhoduje o (ne)dostupnosti informací o osbách v bloku Blízké narozeniny zobrazeného v uzlu Start / Rozcestník. Pokud uživatel nemá právo vidět citlivé informace, nemá zde možnost zaškrtnout zobrazení osob. Vidí zde pouze organizace.

 • Není dovoleno měnit předmět v řádku, který náleží do vystaveného dokladu  >>>

  Tato úprava ovlivňuje chování Kaskády pouze v případě, kdy je v Globální konfiguraci na kartě Kontakty zapnuta volba Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů.

  Dosud bylo možné v řádku objednávky zaměnit předmět i v případě, kdy řádek figuroval v již vystaveném dodacím listu a dokonce i v případě, kdy náležel do vystaveného skladového dokladu nebo faktury.
  V těchto případech však původní předmět již měl změněn svůj stav a umístění. Takovými změnami mohlo dojít ke zmatkům v evidenci předmětů.

  Nově je v programu zabráněno změnám předmětu v řádku, který již figuruje v nějakém (libovolném) druhu dokladu, který je již vystaven.

 • Lépe je detekován nový typ umístění předmětu v okamžiku výdeje do vlastní spotřeby  >>>

  Jde o situaci, kdy je vydáván produkt (předmět) s individuální zárukou do vlastní spotřeby a je zapnuta Rozšířená podpora evidence předmětů u kontaktů.

  Dosud program nastavoval typ umístění "Mimo firmu", ale umístění předmětu bylo "Vlastní firma", což neprocházelo přes následné kontroly.

  Nově Kaskáda nastavuje typ umístění "Užíváno - vlastní firma", což je v souladu s vlastním umístěním.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948740.