Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

18.05, Úpravy v této verzi, 12.6.2018

Vyřešené úpravy dle verzí / V18 / 18.05, Úpravy v této verzi, 12.6.2018
 • Proces registrace zákazníka do e-Shopu byl obohacen o souhlas se zpracováním osobních údajů  >>>

  V Konfiguraci KaskRS do seznamu profilů bylo doplněno pole pro zadání odkazu na dokument, který popisuje Zásady ochrany osobních údajů (GDPR).

  Do prvního kroku registrace zákazníka do e-Shopu byl doplněn souhlas se zpracováním osobních údajů dle zásad, s odkazem na příslušný dokument.

  Nyní postačí, když v Kaskádě vytvoříte příslušný dokument se zněním vašich Zásad ochrany osobních údajů a v konfiguraci KaskRS v příslušném profilu uvedete odkaz na tento dokument.

 • Je vytvořeno rozhraní pro rozbor zásilek s ohledem na expirace, otevření objektu, velikosti, ...  >>>

  Pro vrcholového administrátora je v modulu Agenda pod uzlem Komunikace k dispozici speciální druh složky Rozbory zásilek.

  Jde o prostor, kde si snadno udělá představu o zásilkách, které jsou uložené v databázi s možností různorodého filtrování a třídění.

 • V Kaskádě je k dispozici nový prostor pro obejdnávání produktů od dodavatelů  >>>

  V modulu Produkty je ve stromě složek v poduzlu Objednávky k dodavatelům k dispozici nový uzel Produkty pro tvorbu obj.k dodav.

 • Je umožněno uživatelsky ovlivnit stanovení skladové ceny v případě nulového zůstatku  >>>

  Dosud bylo možné ovlivnit stanovení skladové ceny u produktu s nulovým zůstatkem dvěma způsoby pomocí nastavení v Globální konfiguraci na kartě Produkty / Základní parametry. Jde o volby Určení skl.ceny při nul.stavu podle bud.příjmů a Určení skl.ceny při nul.stavu podle posl.nák.ceny.
  Pokud při zapnutí těchto voleb program žádnou použitelnou skladovou cenu nezjistil, použil jako poslední možnost Předpokládanou nákupní cenu zadávanou přímo v prohlížeči produktu. Tuto cenu použil i v případě, kdy žádná z uvedených možností v konfiguraci nebyla zaškrtnutá.

  Nově je umožněno, aby program místo předpokládané nákupní ceny použil cenu jinou, vypočtenou dle zadání uživatele.
  Do mechanismu zjištění skladové ceny v případě nulového zůstatku je vložena funkce modifikovatelná našimi programátory dle přání konkrétního uživatele a potřeb firmy. V situaci, kdy by dosud program použil nákupní předpoklad, je volána právě tato funkce.
  Kvůli zachování zpětné kompatibility, tato funkce standardně poskytuje nákupní předpoklad, jako tomu bylo dosud. Je však možné naprogramovat zcela jiné chování

  Změna způsobu stanovení skladové ceny v případě nulového zůstatku může mít velký vliv např. při cenotvorbě, kdy je prodejní cena odvozena od ceny skladové. Pokud je předpokládaná nákupní cena neaktualizovaná, nemusí odpovídat současné situaci na trhu. Např. v nákupním ceníku, který je pravidelně občerstvován, může být informace o předpokládané nákupní a tedy i skladové ceně podstatně aktuálnější a přesnější.

 • Ve Veze, v dialogu "Placená částka" je nově zobrazen variabilní symbol  >>>

  V dialogu "Placená částka" zobrazeném během vystavování účtenky, kde je vidět kolik má zákazník platit a rozhoduje se o tom, jak bude účtenka zaplacena, přibyl nový údaj "VS" - variabilní symbol, který je potřeba k zadání do platebního terminálu pro lepší spárování plateb s fakturou. Tento nový údaje je viditelný jen v případě, kdy je zvolen způsob platby "Platební karta".

  Dosud byl tento údaj k dispozici až v pozdější části procesu "Vystavení účtenky", kdy se zobrazila pro daného zákazníka faktura, to však již bylo pozdě pro případné přerušení a změnu způsobu platby.

  Nyní může obsluha transakci na platebním terminálu provést dříve a pokud platba kartou:

  • projde, pokračuje dále ve vystavování s formou úhrady "Platební karta"
  • neprojde, změnit formu úhrady na "Hotově" a pokračuje ve vystavení
 • Byla opravena chyba při detekci výdeje ze skladu do mínusu  >>>

  Od verze 18.01 byla v programu chyba, která se mohla projevit při kontrole výdejů ze skladu.

  Popis současného chybného chování
  Pokud máte v konfiguraci zapnutou striktní kontrolu zůstatku na skladě, program provádí kontrolu zůstatku v součtu za všechny sklady.
  Pokud máte tuto striktní kontrolu zůstatku na konkrétním skladě vypnutou, program ji provádí.

  V prvním případě může jít produkt do mínusu na jednom skladě, když v součtu na všech skladech je dostatečné množství.

  Ve druhém případě naopak program nedovolí provést výdej na konkrétním skladě do mínusu i když v součtu za všechny sklady je množství dostatečné.

  Uvedená záměna chování je v této verzi odstraněna.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 966227.