Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

18.06, Úpravy v této verzi, 26.6.2018

Vyřešené úpravy dle verzí / V18 / 18.06, Úpravy v této verzi, 26.6.2018
  • Byl změněn formát zásilky odesílané během registrace na e-shop  >>>

    Zásilka s aktivačním odkazem pro pokračování v registraci byla upravena do formátu HTML.
    Lze tak pohodlně kliknout na uvedený odkaz.

  • Nově je umožněno vytisknout opis obrazovky pomocí zhuštěného písma  >>>

    V dialogu Tisk tabulky je doplněno zaškrtávací pole "Použít úzké písmo (zhuštěný tisk)".
    Zaškrtnutím této volby bude v tisku použito písmo "Arial Narrow" a příslušně se zúží šířka sloupců.

  • V prohlížeči skladovatelného produktu je možné využít 2 uživatelské údaje  >>>

    Do dat skladovatelných produktů byly doplněny 2 sloupce, jejichž podstatu si může každá firma určit sama.
    Administrátor společně s naším servisním technikem může tyto údaje pojmenovat a naplnit číselníky napojené na tato pole.
    Čísleníková comba budou po zprovoznění zobrazeny v prohlížeči produktu na kartě Hmotný skl. produkt / Výrobek / ....

    Uvedené údaje sice není možné využít v nějakých standardních funkcích Kaskády, protože v každé firmě může jít o něco jiného, lze je však použít k dalšímu rozlišení produktů, filtrování, zobrazení ve vyhledávacích složkách apod.

    Pokud již nyní zamýšlíte tyto údaje využít, kontaktujte naše servisní techniky. Není to nutné jen kvůli pojmenování a zobrazení těchto polí, ale je možné, že při posuzování Vámi zamýšleného najdeme jiné řešení.

Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 948778.